Forskning og «vitenskapelige» artikler som aldri ville gått gjennom nåløyet i tidsskriftene normalt sett, publiseres nå i et forrykende tempo. Artikler og rapporter med alvorlige feil og mangler, som ikke er sjekket av spesialister på feltet, når rett ut til redde innbyggere, samt byråkrater og politikere desperate etter løsninger og gode nyheter.

Konsekvensen er misforståelser og forgiftninger, falskt håp, hamstring og rasjonering av medisiner som er livsviktige for store befolkningsgrupper.

Risikerer å medisinere med null virkning - men farlige bivirkninger

Over 50 legemidler er under utprøving mot koronaviruset. Forskningsrapporter og -artikler publiseres i en forrykende fart - ofte på et spinkelt grunnlag. Noen av rapportene er bygget på teoretiske utredninger, ikke faktiske utprøvninger.