Politiet på Gjøvik får det glatte lag i sosiale medier i dag etter å ha utvist forbløffende dårlig timing på sitt ordspillgjøgleri.

Ellers:
Etter å ha kjempet mot hemmelighold siden april har VG fått innsyn i fjorårets tvangsprotokoller fra 20 norske helseforetak og institusjoner. Protokollene dokumenterer 640 ulovlige eller problematiske eksempler på at pasienter bindes fast med belter eller reimer på norske sykehus, og 220 eksempler på at sykehusene har unnlatt å loggføre hvor lenge og/eller hvorfor pasientene ble utsatt for dette alvorlige tvangsmiddelet. Klinikksjefer avisa har snakket med sier den manglende loggføringa skyldes svakheter ved papirskjemaene som brukes, og at det finnes mer informasjon i journalene. Klinikksjefene viser også til at det er mange grensetilfeller der det er vanskelig å avgjøre om en situasjon faller innenfor kriteriene loven setter for tvangstiltak. Seks institusjoner - deriblant Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus - har fortsatt ikke utlevert materialet.