Oppdater deg etter helga på tre minutter:

 

– Sjikanert av gruveaksjonær i Forskningsrådet
Forsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet mener segsjikanert og forsøkt diskreditert av aksjonærer i Nordic Mining AS, som står bak det kontroversielle gruveprosjektet i Naustdal med tilhørende sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen er blant annet at spesialsrådgiver Svend Otto Remøe i Norges forskningsråd - som eier to millioner aksjer - har kalt Fosså en «aksjonist» som har levert «skandaløs feilinformasjon» i saken. Fosså var saksbehandler for et forskerteam som konkluderte med at gruveplanene ikke representerer en bærekraftig bruk av fjordøkosystemet.