Oljepengebruken i statsbudsjettet ser ut til å øke med 18 eller 21 milliarder. Ellers:

Sjokkresultat i natt
Fredsprosessen i Colombia – der Norge har vært en sentral tilrettelegger – er kastet ut i uvisshet igjen, etter at folket overraskende stemte mot den ferdigforhandlede avtalen med Farc-geriljaen. Selv om president Juan Manuel Santos og Farc-leder Timoleon Jimenez signerte avtalen i forrige uke er den dermed ikke ratifisert, og Santos har tidligere uttalt at det ikke finnes noen «plan B». 50,2 prosent stemte mot avtalen, mens 49,8 prosent stemte for – en forskjell på under 63 000 stemmer av totalt 13 millioner. (Valgdeltagelse: under 40 prosent). Etter avtalen skulle Farc legge ned våpnene og bli et politisk parti etter en 52 år lang krig som har tatt 260 000 menneskeliv. Mange colombianere mistror imidlertid Farcs motiver, er redde for marxistenes nye politiske innflytelse, eller er motstandere av at geriljasoldatene får de facto immunitet mot fengselsstraff for tidligere forbrytelser samt pengestøtte for integrering i sivilsamfunnet.  – Realiteten er at det er et knappest mulig flertall som har sagt nei. Det innebærer at man nå er i en veldig uklar situasjon, sa Børge Brende til NTB i morges.

 

Innbruddstyv selger alarm
Det ville tatt flere dagsverk å oppsummere Donald Trumps mareritt-valgkampuke (få med deg referatet fra den absurde talen hans lørdag kveld). Men den største krisen enn så lenge er New York Times-skupet fra i går: En mystisk lekkasje av et utdrag fra Trumps selvangivelse i 1995, som viser et bokført tap på svimlende 916 millioner dollar. I lys av fradragsregler de aller rikeste benytter seg (lovlig) av, innebærer det trolig at Trump etter dette ikke har betalt noe som helst i føderal skatt i rundt atten år. De enorme skattefordelene stammer fra mislykket forretningsvirksomhet på slutten av nittitallet, i henholdsvis tre kasinoer, Trump-flyselskapet og et dårlig timet kjøp av Plaza Hotel på Manhattan. Trump-leiren svarte med å kalle ham «genial» og ser ut til å bekrefte antagelsen om fradragene: «Trump knows the tax code far better than anyone who has ever run for President and he is the only one that knows how to fix it. The incredible skills Mr. Trump has shown in building his business are the skills we need to rebuild this country».Det er minst tre mulige lesninger av saken som kan være dårlig nytt for Trumps forhold til mer hardtarbeidende skattebetalere: 1) Hva slags fyr er det som lever fett på at advokatene hans fikser nullskatt, for så å skryte av det når det blir oppdaget?  2) For en dårlig dømmekraft han har hatt i milliardinvesteringer. 3) Det må ligge noe mye verre i selvangivelsene for de senere årene siden Trump fortsatt tviholder på hemmeligholdet av dem.

 

Vant ikke folket
Etter mange måneder med fremmedfryktinngytende propaganda for å folk til å stemme «nei» i folkeavstemningen om EUs flyktningkvoter, endte statsminister Viktor Orbán i går opp med så lav valgdeltagelse – 43 prosent – at resultatet er ugyldig. Likevel erklærer han seier og utfallet som «politisk og juridisk» bindende, etter at nesten 98 prosent av dem som faktisk stemte, støttet regjeringen. (Den noe ledende formuleringen på stemmeseddelen var «Vil du at EU skal ha krav på å innføre obligatorisk reetablering av ikke-ungarske statsborgere i Ungarn uten parlamentets godkjenning?»). Ungarn – kjent for omfattende diskriminering og vold mot jøder, homofile, romfolk og innvandrere – har bare innvilget 880 asylsøknader siden starten av 2015, og er massivt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for håndteringen av flyktninger og migranter etter at grensene mot Serbia og Kroatia ble stengt under krisen i fjor. Regjeringspartiet Fidesz har framstått stadig mer autoritært og Brussel-fiendtlig i knivingen med de mer ekstreme og antisemittiske nasjonalistene i Jobbik, som har rundt tjue prosent oppslutning.

 

Papirkutt
Klassekampen avslørte lørdag at Børge Brende i sommer sørget for å flytte byråkrater fra statlig til frivillig sektor bare for å pynte på regjeringens byråkrat-statistikk. Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (Nordem) med sine 40 årsverk skulle egentlig flytte fra Universitetet i Oslo til UDs fagetat Norad, men i august fikk overraskede og skuffede ansatte epost om at de i stedet skulle legges under Flyktninghjelpen – som er en privat stiftelse.«Hovedgrunnen for avgjørelsen er regjeringens mål om å redusere antallet regjeringsansatte», het det i eposten. Men det er ennå UD som betaler lønna til de aktuelle ansatte, og staten sparer ikke en krone.