En lokalpolitiker i Høyre har blitt pågrepet i en større smuglersak og siktet for heleri og Hillary Clinton har styrket lederposisjonen gjennom uka.  Flere hundre er døde på Haiti og nærmere tre millioner evakuert i Florida på grunn av orkanen Matthew.  Ellers:

 


Smertegrensa og sperregrensa
Frontene er tilsynelatende steile foran budsjettforhandlingene på Stortinget, og mange politikere jazzer opp regjeringskrise-stemninga.13 av 18 fylkesledere i Venstre åpner for å felle regjeringen om den ikke snur om utslippskutt. Samtidig sier en rekke fylkesledere i Frp at regjeringen ikke bør gi en millimeter i tautrekkingen om det såkalte grønne skatteskiftet. Det gjelder ikke bare avgiftssatsene, men også kuttene for bilistene. «Nå er smertegrensa nådd, så hvis det der sutrepartiet vil felle regjeringa må de gjerne gjøre det. Vi snakker om et parti som er under sperregrensa, men som tror de kan styre Norge», sier Leif Eriksen i Østfold Frp. Ifølge Dagbladet signaliserer Venstre sentralt imidlertid et bredt spekter av temaer å forhandle om: flat CO2-avgift, reduksjon av pendlerfradraget, reduksjon i bompengekutt, utvidelse av elbilfordeler i bilavgiftavtalen, økning av omsetningspåbudet for biodrivstoff, lettelser på inntektsskatt for å kompensere for miljøavgifter og økte avskrivingssatser som insentiv til å bytte ut bilparkene i næringslivet.

 

Trosset folkeavstemningen
Nobelkomiteen gikk for å være aktivistisk, og holdt altså fast på den i utgangspunktet opplagte kandidaten for 2016 også etter at folkeavstemningen i Colombia satte fredsprosessen i fare. «Det nei-siden forkastet, var ikke ønsket om fred, men en bestemt fredsavtale. Den Norske Nobelkomite legger vekt på at president Santos nå inviterer til en bred nasjonal dialog som kan bringe fredsprosessen videre», heter det i komiteens begrunnelse.  Det blir president Juan Manuel Santos som får fredsprisen alene, uten avtalepartnerne i den kommunistiske kokaingeriljaen Farc. – Den eneste prisen vi har ambisjoner om er fred og sosial rettferdighet i Colombia, tvitret Farc-leder «Timosjenko» i litt snurt, men gratulerte seinere med prisen.  I Norge roser politikere fra samtlige partier tildelingen.

 

Lei av våpenglad ekstremist
Den russiske nynazisten Yan Petrovskiy (29) er en trussel mot rikets sikkerhet, mener PST, og nå har UDI varslet ham om utvisning fra Norge. 29-åringen har i mange år vært en del av et høyreekstremt miljø i Tønsberg/Oslo som først ble kjent for offentligheten da rømlingen Vjatsjeslav Datsik, han med Hitler-hilsen i tingretten, var innom Norge i 2011. (Politiet var den gang urolige over at det ble beslaglagt et ID-kort fra Heimevernet påført Petrovskiys bilde og uniformseffekter sammen med våpen). Under oppstyret rundt Odins soldater i sommer, avslørte VG at Petrovskiy hadde gått «patrulje» for anti-innvandringsgruppa midt i en periode der han poserte med maskingevær og frekventerte Ukraina for å krige sammen med andre høyreekstreme. Petrovskiys forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, uttaler i dag at vedtaket «bygger på en konstruksjon fra myndighetenes side som er skapt for å få ut en person som de ikke liker meningene til».

 

Omforent FN-topp
67 år gamle António Guterres blir etter alt å dømme ny generalsekretær i FN når Ban Ki-Moons andre femårsperiode utløper ved nyttår. Guterres, som var høykommissær for flyktninger fra 2005 til 2015 og Sosialistpartiets statsminister i Portugal fra 1995 til 2002, ble torsdag innstilt av et enstemmig Sikkerhetsråd (ved akklamasjon blant de femten medlemsstatenes utsendinger) og er bare en formell avstemning i generalforsamlingen fra å kunne kalle jobben sin. Det var sju kvinner blant de tolv kandidatene som ikke nådde opp.

 

Prisen for Brexit
Et brått og voldsomt fall i det britiske pundets verdi mot dollar natt til fredag kan ha vært forårsaket av automatiske handelssystemer og/eller noen i Asia med klønete fingre på tastatur eller telefonskjerm, men illustrerer likevel hvor utsatt valutaen er etter at fronten mellom Storbritannia og EU har hardnet den siste uka: Innenriksminister Amber Rudd har som nevnt lagt planer for å kartlegge alle utenlandske ansatte i britiske selskaper, ogstatsminister Theresa May har slått fast at Storbritannia ikke skal være underlagt EU-domstolen etter å ha forlatt unionen.EU står på sin side hardt på at det ikke skal sonderes posisjoner på verken handelsavtaler, innvandring eller andre tilknytningsspørsmål før britene starter den formelle utmeldingsprosessen, som Theresa May har nå har tidfestet til mars neste år. Francois Hollande la ikke fingrene i mellom under et møte med britenes sjefsforhandler i Paris i går: «Det må være en trussel, det må innebære risiko, det må finnes en pris» for å melde seg ut, ble han sitert på i Financial Times.

 

God helg!

 

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter