En lokalpolitiker i Høyre har blitt pågrepet i en større smuglersak og siktet for heleri og Hillary Clinton har styrket lederposisjonen gjennom uka.  Flere hundre er døde på Haiti og nærmere tre millioner evakuert i Florida på grunn av orkanen Matthew.  Ellers:

 


Smertegrensa og sperregrensa
Frontene er tilsynelatende steile foran budsjettforhandlingene på Stortinget, og mange politikere jazzer opp regjeringskrise-stemninga.13 av 18 fylkesledere i Venstre åpner for å felle regjeringen om den ikke snur om utslippskutt. Samtidig sier en rekke fylkesledere i Frp at regjeringen ikke bør gi en millimeter i tautrekkingen om det såkalte grønne skatteskiftet. Det gjelder ikke bare avgiftssatsene, men også kuttene for bilistene. «Nå er smertegrensa nådd, så hvis det der sutrepartiet vil felle regjeringa må de gjerne gjøre det. Vi snakker om et parti som er under sperregrensa, men som tror de kan styre Norge», sier Leif Eriksen i Østfold Frp. Ifølge Dagbladet signaliserer Venstre sentralt imidlertid et bredt spekter av temaer å forhandle om: flat CO2-avgift, reduksjon av pendlerfradraget, reduksjon i bompengekutt, utvidelse av elbilfordeler i bilavgiftavtalen, økning av omsetningspåbudet for biodrivstoff, lettelser på inntektsskatt for å kompensere for miljøavgifter og økte avskrivingssatser som insentiv til å bytte ut bilparkene i næringslivet.