ASTRAZENECA, THE SEQUEL: EUs legemiddeltilsyn (EMA) stadfestet i går en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfellene av blodpropp med lave blodplater som i Norge har ført til flere dødsfall. Tilfellene vil bli listet som en veldig sjelden bivirkning av vaksinen.

Det er til nå innrapportert 222 blodpropptilfeller i EU/EØS og Storbritannia – de fleste blant kvinner under 60 år. EMAs bivirkningskomité vurderer fortsatt at helsefordelene av vaksinen er større enn risikoen. Under pressekonferansen fikk EMA spørsmål om denne risikovurderingen også gjaldt unge kvinner uten tidligere helseutfordringer. Dette kunne de ikke svare på nå, men viste til at de fortsetter å gjøre grundigere undersøkelser av tilfellene. De har foreløpig heller ikke svar på om kvinner har høyere risiko for bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen, eller om den høyere forekomsten skyldes at flere kvinner enn menn har fått vaksinen.

Forskere ved Rikshospitalet mente allerede i mars å kunne påvise en sammenheng mellom blodpropptilfeller i Norge og en kraftig immunrespons som følge av AstraZeneca-vaksinen. Legemiddelverket tok derfor dissens under forrige møte i EMA om saken. I Norge er bruk av vaksinen satt på vent. FHI har varslet at de skal vurdere vaksinen på nytt innen 15. april.

NY SYKEHJEMSSMITTE: Det er kommet flere meldinger de siste dagene om at fullvaksinerte sykehjemsbeboere har fått påvist koronasmitte. Sist ut er Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune, der syv beboere er smittet og to innlagt på sykehus. Tre av de smittede har fått påvist enten sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant. I tillegg er tre ansatte ved sykehjemmet smittet.