– ET SVIK MOT SOLDATENE: I et brev til det norske Forsvarsdepartementet skriver en tidligere kommandant for den afghanske antiterrorstyrken CRU, general Ghulam Daud Tarakhil, at personer med påfallende kort fartstid i styrken og enkelte som tidligere har stått på svartelister for mulige Taliban-koblinger, ble med på flyene til Norge.

Det skriver Aftenposten, som også opplyser at en norsk offiser med tilknytning til norske spesialstyrker og flere afghanere som har jobbet for Norge, blant annet som tolker, kommer med tilsvarende informasjon. Norske soldater ønsker en debatt om hvorfor det ikke skjer mer for å redde ut afghanerne som ble trent opp og jobbet med norske styrker. «Det er verdt å merke seg at mange som ble evakuert til Norge som personell fra CRU, ikke var det. De var venner eller slektninger av [en navngitt person i CRU]. Dette skulle ikke vært gjort. Det var et svik mot enkeltpersonene i CRU og deres familier,» skriver general Daud i brevet.

– Dette er løgn. Alle som kom til Norge med oss, var medlemmer av CRU eller tilknyttet denne styrken. Dere kan selv sjekke navnene og opplysninger om dem, sier mannen som blir navngitt av Daud, en person som selv ble evakuert til Østlandet og som skal ha vært involvert i å peke ut hvem som havnet på evakueringslistene.