«Utenriksdepartementet finner at de prosjektregnskaper Rhipto har levert for årene 2015 til 2020 er uriktige. På denne bakgrunn kreves det full stans i videre bruk av midler fra UD og krav om tilbakebetaling av alle ubrukte midler».

Det skrev UD i et brev til den norske foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses 30. august i år.

Filter Nyheter har nå fått innsyn i pengekrav mot Rhipto som hittil har vært unntatt offentlighet: