Nyhetsbrev 14. oktober: Dette er den nye regjeringen

FEM DREPT – UKJENT MOTIV: Dette er det vi vet i formiddag om hendelsene i Kongsberg i går kveld:

  • Politiet uttaler at det vil ta tid å få en endelig avklaring av hvorvidt drapene kan knyttes til terrorisme. Dette har trolig sammenheng med at myndighetene tidligere ser ut til å ha vært bekymret både for mannens psykiske helse og for mulig islamistisk radikalisering.
  • Fem mennesker ble drept: Fire kvinner og én mann, alle mellom 50 og 70 år gamle. I tillegg er to personer skadd men utenfor livsfare, inkludert en politimann på fritida. Gjerningsmannen brukte pil og bue og minst ett annet våpen.
  • Gjerningsmannen (han har tilstått i avhør) er en 37 år gammel mann som har dansk statsborgerskap men som etter alt å dømme har bodd i Norge hele eller mesteparten av livet. Mannen har ikke vært registrert som arbeidstaker i Norge i voksen alder, og politiet har bekreftet at han flere ganger har «vært i kontakt med helsevesenet». 
  • 37-åringen er konvertitt til islam og har tidligere blitt fulgt opp av politiet på grunn av bekymring for radikalisering. I 2021 har det ikke vært registrert slike meldinger om ham, ifølge Sør-Øst politidistrikt.
  • Mannen ble 29. mai 2020 ilagt besøksforbud mot sine foreldre etter at han skal ha tatt seg inn i huset deres og nektet å forlate det en periode, før han kom med bla. en drapstrussel mot sin far og la igjen en funksjonell Colt revolver på foreldrenes sofa. Besøksforbudet ble senere forlenget av tingretten, til å gjelde til 29. november 2020.
  • Mannen skal ikke være dømt for alvorlige forbrytelser tidligere. I 2012 ble mannen dømt til betinget fengsel for et innbrudd i Norsk bergverksmuseum i Kongsberg og for å ha kjøpt og røyket hasj. I dommen i saken framgår det at mannen for lang tid tilbake er dømt for lignende forhold som i tyverisaken.
  • Politiet får kritiske spørsmål om selve utrykningen i går kveld, etter at det ble klart at de fleste eller alle av de drepte ble angrepet i tidsrommet etter at den første politipatruljen hadde kontakt med mannen (inntil politiet ble beskutt og mistet ham av syne).
     

REGJERINGSKABALEN: Siden klokka 12 har regjeringen sett slik ut:

Statsminister: Jonas Gahr Støre (Ap)
Finansminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Utenriksminister: Anniken Huitfeldt (Ap)
Forsvarsminister: Odd Roger Enoksen (Sp)
Justisminister: Emilie Enger Mehl (Sp)
Arbeids- og integreringsminister: Hadia Tajik (Ap)
Helse- og omsorgsminister: Ingvild Kjerkol (Ap)
Klima- og miljøminister: Espen Barth Eide (Ap)
Kultur- og likestillingsminister: Anette Trettebergstuen (Ap)
Kommunal- og distriktsminister: Bjørn Arild Gram (Sp)
Kunnskapsminister: Tonje Brenna (Ap)
Næringsminister: Jan Christian Vestre (Ap)
Olje- og energiminister: Marte Mjøs Persen (Ap)
Samferdselsminister: Jon-Ivar Nygård (Ap)
Landbruks- og matminister: Sandra Borch (Sp)
Fiskeri- og havminister: Bjørnar Skjæran (Ap)
Utviklingsminister: Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Barne- og familieminister: Kjersti Toppe (Sp)
Forsknings- og høyere utdanningsminister: Ola Borten Moe (Sp)


FLAGGERMUS ELLER LAB-LEKKASJE? Verdens helseorganisasjon (WHO) gjenopptar granskningen av hvordan Covid-19-pandemien begynteOnsdag oppnevnte WHO et team på 26 forskere som skal ettergå informasjonen rundt koronautbruddet på nytt. Forskerteamet, som har fått forkortelsen SAGO, skal i tillegg undersøke nye sykdomsfremkallende bakterier og virus og hvordan man kan forebygge fremtidige pandemier. «Å forstå hvor nye sykdomsfremkallende virus kommer fra er essensielt for å forebygge fremtidige utbrudd», sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tidligere i år. Blant forskerne som er valgt til oppgaven er den tyske virologen Christian Drosten, den danske virologen Thea Fischer og den kinesiske molekylærbiologen Yungui Yang (ingen norske forskere er med).  I mai ba en gruppe forskere WHO i et publisert brev om å ta opp igjen etterforskningen av koronautbruddets opprinnelse og mente den forrige WHO-etterforskningen ikke hadde gjort en «balansert vurdering» av laboratorie-lekkasje-teorien. En felles etterforskning mellom WHO og Kina hadde tidligere konkludert med at koronaviruset sannsynligvis ble overført fra flaggermus til mennesker via et tredje dyr. Kinas FN-ambassadør i Genève Chen Xusa onsdag at den nye ekspertgruppens arbeid ikke burde «politiseres».

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter