Norsk narkotikapoliti-parodi ble fjernet fra Twitter

Narkotikapolitiforeningas logo til venstre, parodien til høyre.

Først av alt: Vi aner ikke hvem som står bak.

Men twitter-kontoen Norsk Politinarkotikaforening fikk oss til å trekke på smilebåndet da den oppsto for et par dager siden med skarp parodi på mer kjente Norsk Narkotikapolitiforening.

Det gjorde den med twitter-hendelen @realnpnf, rundt 100 følgere og tweets som dette:

ss01

s02

 

204

Riktignok bare fram til i går. Da ble kontoen ble stengt av Twitter for brudd på reglene om å utgi seg for å være noen andre enn den man er.

Det kunne «originalen» selv melde om i sosiale medier:

Mange i sosiale medier reagerer på det de oppfatter som knebling av en kritisk satirekonto. Bård Standals Facebook-oppdatering om saken er for eksempel delt 164 ganger.

Juridisk sjanseløse

Norsk narkotikapolitiforening er ingen offentlig instans, men en privat interesseorganisasjon bestående av politifolk, fengselsbetjenter og tollere som blant annet kjemper mot en oppmyktning av narkotikalovgivningen.

På den annen side bruker de «politi» i navnet og opptrer gjerne i politiuniformer i den offentlige debatten – med Politidirektoratets velsignelse.

– Foreningen har ikke gått til domstolene, men til Twitter for å få stengt parodikontoen. Juridisk ville de ikke hatt sjans til å få den stengt, sier advokat og spesialist på ytringsfrihet, Jon Wessel-Aas, til Filter Nyheter.

– Logoen var brukt i en helt åpenbar satiresammenheng, og ytringsfriheten står ekstra sterkt når det er snakk om politisk satire på bekostning av en organisasjon som først og fremst består av polititjenestefolk, og som er stiftet for å drive politikk, sier Wessel-Aas.

– Selv om de som privat forening ikke formelt er en offentlig myndighet, låner de autoritet fra den offentlige myndigheten og bruker denne i debatten. At de får stengt ned en parodikonto likner dermed mye på makta som ikke tåler kritikk og satire mot seg selv, og helt uavhengig av jussen er det tegn på en holdning til ytringsfrihet man ikke bør vedkjenne seg i et demokrati, sier han.

Foruroligende

Kontoen gjenoppsto i dag med twitter-hendelen @notnpnf og med et stort, rødt «CENSORED»-stempel istedet for logo.

Til oss opplyser de at Twitter begrunnet stengningen med at den gamle kontoen brøt reglene for impersonation, altså å utgi seg for å være noen andre enn den er.

«At det sitter ikke bare norske politifolk, men også tollere, fengselsbetjenter m.m. og bruker politiske foreninger med politi i navnet, til tross for at foreningen ikke er noen formell del av norsk politi, til å kneble politisk satire er svært foruroligende. Det viser en total mangel på respekt for grunnleggende demokratiske verdier og da særlig ytringsfriheten», skriver opphavspersonen til Filter Nyheter, uten å oppgi sin identitet.

Det har ikke lyktes Filter Nyheter å få en kommentar fra Norsk Narkotikapolitiforening i dag. Generalsekretær Lars Holmen kunne tidligere i dag verken bekrefte eller avkrefte om det var dem som hadde tatt initiativ til å få fjernet parodien fra Twitter.