Nei, ingenting tyder på massivt valgjuks i Sverige

Det svenske valget ble en thriller av de sjeldne: Både den rødgrønne og den borgerlige blokken gjorde det bedre enn mange hadde trodd, mens det motsatte ble tilfellet for Sverigedemokraterna (SD).

På et snitt av meningsmålingene før valget lå SD an til å bli Sveriges nest største parti, men allerede i valgdagsmålingen fra TV 4 fikk man en indikasjon på at det ikke ville skje.

At Jimmie Åkessons parti til slutt havnet på 17,6 prosent (noe som er en markant oppgang på 4,7 prosentpoeng siden forrige valg, men altså under Moderaterna), har falt mange tilhengere tungt for brystet:

På Facebook-grupper som «Stå upp för Sverige» og «Valfusk 2018» hagler beskyldningene om valgjuks og sabotasje, samtidig som tilsvarende beskyldninger blir formidlet av høyrevridde «alternativ-medier» både i Sverige og utlandet (her hjemme representert ved Document, Rights og Resett, i USA ved Breitbart).

Så langt færre anmeldelser enn i 2014

Flere av beskyldningene om valgjuks er sammensatte, men noen tar utgangspunkt i reelle, kritikkverdige hendelser:

  • Valglokaler uten SD-lister: Stemmesedler for Sverigedemokraterna manglet blant annet ved et valglokale i Göteborg, mens det i Stockholm ble meldt om at valglister var stjålet eller gjemt. Det er den svenske valgnemda som har ansvaret for å distribuere stemmesedler for alle partier som har fått over én prosent oppslutning ved de siste to valgene (men lister for personstemmer har partiene selv ansvaret for å distribuere «og det vet mange ikke», sier Eva Debels, sjef for valgnemda i Stockholm, til SVT).
  • Truet på livet: En SD-politiker skal ha blitt truet på livet utenfor et valglokale i kommunen Nynäshamn, som ligger sør for Stockholm. Politiet gjorde søk etter en mistenkt person, men ble ikke værende ved det aktuelle valglokalet.
  • Politiker «hjalp» velgere: Den svenske kommunen Degerfors har anmeldt ett tilfelle av ulovlig påvirkning etter at det ble kjent at en politiker fra Socialdemokraterna skal ha fulgt flere velgere inn i valglokalet og hjulpet dem med å stemme. Det var en politiker fra Vänsterpartiet som meldte ifra om at dette skjedde.
  • Forsinkelser hos Postnord: På valgdagen oppsto det bekymring for at Postnords sene levering av forhåndsstemmer til opptelling ville forsinke valgresultatet betydelig. Forhåndsstemmene var ventet til valglokalene i 09.30-tiden, men kom ikke fram før rundt klokken 14 (ifølge Postnord skyldes dette en kraftig økning i antall forhåndsstemmer).
  • Telletabben (som ble oppdaget): Valgmedarbeidere i Västra Götaland gjorde en feil under rapporteringen av resultatet, noe som innebar at stemmer til riksdagsvalget (merket «R») ble registrert som stemmer til landstingsvalget (der «r» altså ble tolket som en forkortelse for «region» heller enn «riksdag»). Feilen ble imidlertid oppdaget og korrigert, noe som gjorde at SD kapret det siste mandatet foran Centerpartiet (det skiller bare syv stemmer mellom de to partiene der).
  • USB-pinne i valgdata: I et lokale for forhåndsstemming i Göteborg, skal en mann ha koblet en USB-pinne til datamaskinen som ble brukt til utskriving av stemmesedler. Datamaskinen ble tatt ut av bruk og hendelsen blir etterforsket av politiet, som tidlig uttalte at lite tydet på forsøk på valgjuks.

Tirsdag ettermiddag opplyste svensk politi at den svenske Riksenheten mot korruption så langt har mottatt rundt 30 anmeldelser om valgjuks, der de fleste handler om håndteringen av valgsedler. Ved valget i 2014 mottok riksenheten cirka 40 anmeldelser totalt.

Falsk grafikk mye delt i sosiale medier

Andre påstander om juks er i beste fall fantasifulle (og i verste fall bevisst feilaktige): At de svenske valgmyndighetenes nettside brøt sammen i 20.30-tiden søndag og lå nede store deler av valgkvelden, blir av enkelte tolket som at valgresultatet ble «justert» av «noen».

En mye delt grafikk hevder for eksempel å vise at Sverigedemokraternas resultat lå på 27,4 prosent før de aktuelle valgsidene brøt sammen, men at oppslutningen siden hadde falt til 17,6 prosent hos SVT, som videreformidlet informasjon fra valgmyndighetenes database.

Grafikken er imidlertid falsk: Den første tabellen viser i realiteten en meningsmåling fra august 2017. Også lignende grafikker med ulike tall er siden blitt mye delt, men også disse er blitt avslørt som falske.

Denne grafikken – med feilaktig informasjon – er blitt brukt som argument for at «noen» jukset i det svenske valget.

Det er imidlertid riktig at Sverigedemokraternas resultat lå høyere tidlig søndag kveld (partiet hadde for eksempel rundt 20 prosent i 21.30-tiden, da 500 av 6004 valgdistrikter var opptalt). Men at valgmyndighetenes nettside lå nede, påvirket ikke registreringen av selve resultatet.

Dette underbygges blant annet av at etablerte medier som SVT, Dagens Nyheter, Aftonbladet og Sveriges Radio kunne videreformidle det oppdaterte valgresultatet i sanntid – med info hentet direkte fra valgmyndighetenes database – gjennom hele kvelden.

Grunnløse beskyldninger om omfattende valgjuks er delt svært mange ganger i sosiale medier.

Likevel har 2763 personer til nå underskrevet en kampanje for omvalg, som det er blitt agitert mye for i Facebook-gruppen «Stå upp för Sverige». Samtidig har tvilsomme nettsteder som «Kuriosakuriren» delt oppspinn om at valgresultatene ble rapportert ulikt på SVT og TV 4 fordi myndighetene «sendte ut ulike tall til ulike tv-kanaler for å skape forvirring og mistro».

Her hjemme har blant annet nettstedet Document spredd teorier om at noe «skjedde» da de svenske valgmyndighetenes nettsider brøt sammen:

Faksimile fra nettstedet Document.

Valgkritiker var ikke OSSE-observatør

Flere av dem som mener at det har forekommet omfattende valgjuks i Sverige, viser også til den danske politikeren Michael Aastrup Jensen, som på valgdagen uttalte til nyhetsbyrået TT at han aldri hadde sett «et valg så udemokratisk som det svenske».

Aastrup Jensen er i sosiale medier og på høyreorienterte nettsteder blitt omtalt som «valgobservatør» for Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE). Dette er imidlertid feil, skriver Thomas Rymer, som er talsmann for OSSEs avdeling for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR), i en e-post til Filter Nyheter.

– Mr. Jensen var ikke en del av valgekspert-teamet og har ingen tilknytning til ODIHR på noen som helst måte, skriver Rymer.

Eksempler på omtaler av Michael Aastrup Jensen, som ikke var i Sverige som valgobservatør for OSSE.

OSSE var tilstede i Sverige med to valgobservatører, som så spesielt på valgkampfinansiering og rapporteringen av slik finansiering, samt praktiske fremgangsmåter i valglokalene, deriblant plasseringen av stemmesedler og hvorvidt valget var hemmelig: I Sverige plukker velgerne stemmesedler helt uskjermet, noe som er omstridt. Men før observatørene presenterer sin rapport om åtte uker, vil ikke Rymer si noe om hvordan OSSE vurderer det svenske valget.

Aastrup Jensen har ikke besvart henvendelser fra Filter Nyheter tirsdag. Den svenske nettsiden Nyheter Idag, som tidligere har hatt sterke bånd til SD, har også måtte dementere sine opplysninger i saken: Den danske politikeren, som til daglig er utenrikspolitisk talsmann i partiet Venstre, var til stede i Sverige som privatperson:

Nyheter Idag måtte dementere egne opplysninger.

Her hjemme har både Document og Resett skrevet artikler med titler som indikerer at Aastrup Jensen var til stede i Sverige som valgobservatør. Det riktige er at Aastrup Jensen var valgobservatør i Russland i 2012.

Faksimile fra Resetts omtale av Michael Aastrup Jensen.

Statsviter kritisk til valgmyndighetene, men «tror ikke på konspirasjonsteorier»

Den svenske statsviteren Marja Lemne ved Södertörns högskola i Stockholm mener det er viktig å ta den legitime kritikken mot svenske valgordninger på alvor, samtidig som hun etterlyser en parlamentarisk gjennomgang eller granskning av hvordan systemet fungerer.

Overfor Filter Nyheter er hun spesielt kritisk til de forsinkede forhåndsstemmene fra Postnord, det faktum at det var mulig å registrere stemmer feil i Västra Götaland og at valgmyndighetenes datasystem er så dårlig at nettsiden bryter sammen.

Når det gjelder systemet med «åpen» plukking av valgsedler, bemerker hun at det allerede ligger inne et lovforslag som gjør at dette vil være endret ved neste valg i 2022.

– Svenske borgere har lav tillit til blant annet arbeidsformidlingen og forsikringskassen. Dersom tilliten til valgmyndigheter, regjering og politikere synker, kan vi få et problem med lavere valgdeltakelse eller fremveksten av ekstreme synspunkter. Det er mitt poeng med denne kritikken, sier Lemne, som understreker at hun «ikke i det hele tatt tror på konspirasjonsteorier»:

– Nei, MSB (de svenske myndighetene for samfunnssikkerhet og beredskap, red. anm.) har blant annet konstatert at valgmyndighetenes nettsider ikke gikk ned på grunn av sabotasje, men på grunn av overbelastning. Poenget er at vi må ha gode systemer. Det farlige oppstår når borgerne mister tilliten til systemene, sier Lemne til Filter Nyheter.