Halvårsregnskapet til den statsstøttede og islamfiendtlige stiftelsen Human Rights Service (HRS) er god lesning for daglig leder Rita Karlsen og informasjonsleder Hege Storhaug, som per i dag er de eneste ansatte:

Etter seks måneders drift kan HRS skilte med 846 146 kroner i rent overskudd. Totalt har stiftelsen så langt i år hatt 1 814 524 kroner i inntekter, fordelt på 900 000 kroner i halvårlig tilskudd fra Justisdepartementet og hele 914 524 kroner i «støtte/kontigent/gaver».

Utgiftene er i all hovedsak lønn til de to ansatte, viser halvårsregnskapet. På relativt få år har HRS bygd en solid egenkapital. Per 30. juni i år var den på 4,65 millioner kroner.

Millionoverskudd i 2019

I realiteten viser dette at stiftelsen er i ferd med å gjøre seg mindre avhengig av den årlige statsstøtten på 1,8 millioner kroner. Årsregnskapene fra 2015 til 2019 viser alle overskudd og en etter hvert betydelig egenkapital.