Nå har HRS 4,6 millioner kroner på bok – sikter mot nytt overskudd

Halvårsregnskapet til den statsstøttede og islamfiendtlige stiftelsen Human Rights Service (HRS) er god lesning for daglig leder Rita Karlsen og informasjonsleder Hege Storhaug, som per i dag er de eneste ansatte:

Etter seks måneders drift kan HRS skilte med 846 146 kroner i rent overskudd. Totalt har stiftelsen så langt i år hatt 1 814 524 kroner i inntekter, fordelt på 900 000 kroner i halvårlig tilskudd fra Justisdepartementet og hele 914 524 kroner i «støtte/kontigent/gaver».

Utgiftene er i all hovedsak lønn til de to ansatte, viser halvårsregnskapet. På relativt få år har HRS bygd en solid egenkapital. Per 30. juni i år var den på 4,65 millioner kroner.

Millionoverskudd i 2019

I realiteten viser dette at stiftelsen er i ferd med å gjøre seg mindre avhengig av den årlige statsstøtten på 1,8 millioner kroner. Årsregnskapene fra 2015 til 2019 viser alle overskudd og en etter hvert betydelig egenkapital.

På de samme årene har HRS lagt om driften: Der stiftelsen tidligere leverte rapporter og skrev notater, er virksomheten nå konsentrert rundt nettstedet Rights.no. Der publiserer Karlsen, Storhaug og noen få andre bidragsytere et høyt antall innlegg som gjerne får stor spredning i sosiale medier.

Under punktet «Gjennomførte tiltak» i fjorårets sluttrapport til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), er det i hovedsak aktiviteten på nettstedet Rights.no som blir omtalt. HRS-leder Rita Karlsen skriver for øvrig at stiftelsen «fortsetter med rådgivning, foredrag og nettverksbygging», men uten at dette blir utdypet.

I fjor gikk HRS med et overskudd på 1 015 427 kroner og hadde ved årsslutt en egenkapital på 3,8 millioner, viser årsregnskapet.

Tabellen viser årsresultat, egenkapital og kortsiktig gjeld.

Mot nytt overskudd i år

Fra i år rapporter ikke HRS lenger til Imdi, men Justis- og beredskapsdepartmentet (se mer om dette nedenfor). Som del av sin rapportering til departementet, har stiftelsen nylig levert et revidert budsjett for 2020.

Der kalkulerer HRS med ytterligere 1,4 millioner kroner i inntekter fram til nyttår. Dette er fordelt på 900 000 i tilskudd fra Justisdepartementet og et anslag på 500 000 i «privat finansiering, medlemsstøtte, gaver mv».

Samtidig opplyser HRS-ledelsen at de regner med å ha over 2,7 millioner i totale utgifter i løpet av året som helhet. Slår prediksjonene til, vil stiftelsen nok en gang komme ut på plussiden – denne gang med cirka 510 000 kroner.

Men de budsjetterte utgiftene viser på samme tid at HRS kan få et enda bedre resultat enn dette. Stiftelsen påpeker nemlig selv at flere av utgiftene er usikre på grunn av koronaepidemien.

«Avventer gr. Korona»

Dette gjelder for eksempel 150 000 kroner i forventede utgifter til «Husleie, strøm, renhold og felleskostnader»: «Vi skulle leie nytt kontor, avventer gr. Korona», heter det i noten. Så langt i år har ikke stiftelsen hatt noen utgifter til leie av lokaler eller lignende, ifølge halvårsregnskapet.

Også utgifter på 300 000 kroner til «IT-utstyr, programmer, omlegging av rights.no» er heftet med usikkerhet på grunn av koronaviruset, skriver HRS i en note.

I tillegg har Karlsen og Storhaug «avventet med å ansette/engasjere flere skribenter og researchere», også dette med korona som begrunnelse. Det er også heftet koronausikkerhet ved 40 000 kroner budsjettert til «reise, seminar og møtekostnader» gjennom året.

Parallelt med at stiftelsen kan manøvrere mot lavere utgifter, nye overskudd og mer penger på bok, forhandler regjeringspartiene nå om statsbudsjettet for 2021. Overføringene til HRS har vært omstridt i en årrekke.

Har fått over 29 millioner

I 2018 brøt det ut intern konflikt i regjeringen da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner foreslo å kutte støtten med 500 000 kroner.

Den gang fikk stiftelsen støtte som et «nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet». Dragkampen i regjeringen endte med at støttenivået til HRS ble opprettholdt, men at pengene ble flyttet fra integreringspotten til Justisdepartementets budsjett.

Der ligger nå HRS i en post for «overføringer til private», hvor det heter at «tilskuddet skal medvirke til å gi bedre kunnskap om innvandring og integrering i befolkningen, inkludert kunnskap om muligheter og utfordringer i denne sammenhengen».

Beregninger fra Filter Nyheter viser at HRS siden 2005 har mottatt over 29 millioner kroner fra det offentlige.

  • Filter Nyheter har stilt daglig leder Rita Karlsen i HRS flere konkrete spørsmål om stiftelsens økende egenkapital og flere av de budsjetterte utgiftene for 2020. Vi oppdaterer artikkelen dersom vi får svar.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.