Karikaturfritt nyhetsbrev i dag. Det er forøvrig ennå full forvirringrundt hva som skjedde med det styrtede EgyptAir-flyet. Ellers:

Gåten Gerhardsen
Martin Kolberg blåbeiser og (nesten) idiotforklarer Marte Gerhardsenetter at hun kritiserte ledelsen hans av kontroll- og konstitusjonskomiteen overfor statseide selskaper.  "Det er ubegripelig for meg at Agendas leder plasserer seg som hun gjør. En gåte. Det må bare bygge på manglende forståelse og kunnskap om hvordan det norske samfunn er bygget", sier Kolberg til Dagsavisen. Han mener "NHO, Finans Norge og Marte Gerhardsen må forstå hvem som bestemmer i Norge". Woha. DN skriver forøvrig om at Gerhardsens svoger er myndighetskontakt i Telenor.

Så mange toppmøter, så få euro
Tyskland vil øremerke ti prosent av EUs budsjett til å håndtere flyktningkrisen og utnevne en egen leder som disponerer over potten. Utspillet fra Tysklands utviklingsminister Gerd Müller er en respons på manglende fellesløsninger. "Vi kan ikke bare dra fra toppmøte til toppmøte og komme med erklæringer vi ikke følger opp", sier han.

Nøkternt
Norges Idrettsforbund og Oslo kommune brukte 2,6 millioner på mat og drikke da et norsk OL skulle markedsføres i Sotsji for to år siden.Rundt tusen gjester ble "bespist" og "bedrukket" for 2520 kroner hver i løpet av den 17 dager lange pampefesten i "Norway House", ifølge regnskapet VG har fått tilgang til. Til den kuvertprisen kan du for eksempel spise en tiretter med vinpakke på Michelin-restaurant i Oslo, og det er muligens en grunn til at NIF har nektet å offentliggjøre bilagene.