VIDEO: Politiet fjernet streikevakter som blokkerte leveranse av øl på Karl Johan

(Foto: Harald S. Klungtveit)

Fellesforbundet provoserer igjen med å hindre en vareleveranse fysisk som ledd i hotell- og restaurantstreiken. Det skjer til tross for forrige ukes rettskjennelse som satte ned foten for de streikendes blokkering av lastebiler, da til Scandic-hoteller.

Det var i 08-tida fredag morgen flere streikevakter gikk til det de kalte en sympatiaksjon ved en av Oslos mest kjente puber, Scotsman midt på Karl Johan.

Der stilte de refleksvest-kledde streikende seg inntil lasteluka på en bil fra Ringnes slik at det ikke var mulig for sjåføren å losse ølfat og andre drikkevarer.

 

Tilkalte politiet

Ringnes-sjåføren prøvde først å argumentere overfor streikevaktene på egen hånd. Så kom daglig leder på Scotsman, Joachim Langebrekke, ut i paradegata for å få klarlagt situasjonen og be aksjonistene flytte seg. Men han tok kontakt med politiet da aksjonistene gjorde det klart at de kom til å bli stående.

– Vi skal ha varelevering som de blokkerer, og når jeg snakker med dem sier de bare at «Norge er et fritt land og vi står hvor vi vil». Jeg ringte politiet, siden det er de som er ansvarlig for å ta seg av ordensforstyrrelser, sa Langebrekke til Filter Nyheter underveis i situasjonen.

Her er en av de opphetede samtalene mellom Scotsman-sjefen og aksjonistene:

– Du driver med en ulovlig blokkade, helt klart, sa Langebrekke til streikevakten nærmest lastedøra.

– Jeg aksepterer at du ser det på den måten, svarte han.

– Du vet like godt som meg at det er det som foregår.

– Nei, det er lov å drive med sympatiaksjoner, mente den streikende.

 

Rettet mot Olav Thon

De to streikevaktene som ennå sto ved lastebilen da politipatruljen ankom klokka 08.20, fjernet seg raskt da de fikk beskjed av tjenestemannen om at de «hindret lovlig ferdsel». Her er video av ordvekslingen:

 

Politiet tok personalia på de mest aktive aksjonistene og ga beskjed om at reaksjonene kan bli strengere om politiet får nye meldinger om de samme streikevaktene.

Bakteppet for aksjonen er at Scotsman er en del av Olav Thons utelivsselskap Resthon AS, som også eier flere andre store barer og restauranter i Oslo.

– Eieren din er en meget sentral aktør i denne konflikten, han er en av dem som absolutt ikke vil ha lokale forhandlinger, blant annet, derfor er vi nødt til dette, sa en av streikevaktene henvendt til Langebrekke i morges.

Rett til lokal lønnsdannelse var – sammen med økt lønn – kravet Fellesforbundet gikk til streik på, og Olav Thon har blitt den mest sentrale bedriftseieren i polemikken med de streikende. Han varslet i forrige uke at streiken kan bli svært langvarig, siden han mener kravet er «upraktisk og ulogisk» fordi de fleste hoteller etter hans definisjon er småbedrifter.

 

– Uakseptabelt

Den oppsiktsvekkende aksjonen ved Scotsman i morges skjer under en uke etter at Oslo byfogdembete slo fast (hele kjennelsen her) at Fellesforbundet hadde organisert en ulovlig boikott av Scandic-hoteller.  Det skjedde etter at streikevakter blant annet hadde blitt filmet mens de fysisk hindret en sjåfør som kom med varer til Hotell Edderkoppen i Oslo.

Det er uklart om fredagens hendelse vil bli fulgt opp videre av NHO.

– Vi har ikke sett klippet før Filter Nyheter publiserte det, men på generelt grunnlag kan jeg si at å hindre leveranse av varer er å betrakte som ulovlig boikott. Det er uakseptabelt. Jeg har ingen forståelse for den typen oppførsel, skriver Jostein Hansen, forhandlingsleder og direktør for arbeidspolitikk i NHO Reiseliv, i en epost.

Ingen av streikevaktene på stedet ville i morges uttale seg utover å si at «dette er en gågate» der de «står hvor de vil». Lederen for de streikende i Oslo, Tore Skjelstadaune i Fellesforbundet, har så langt ikke besvart Filter Nyheters henvendelser på telefon og epost.

Ringnes, som var tredjepart i situasjonen, understreker at selskapet følger spillereglene i norsk arbeidsliv.

– Jeg var ikke kjent med denne episoden før dere tok kontakt, men vi vet at det tidligere i streiken har vært noen episoder der sjåfører ikke har fått levert. Vi i Ringnes er ikke, og har ikke vært, en del av denne konflikten, og vi leverer derfor varer på vanlig måte i henhold til våre leveringsavtaler med kundene. Men hvis sjåfører eller teknikere føler at situasjonen blir så ubehagelig at de ikke kan utføre jobben på en forsvarlig måte, har de fått beskjed om å kontakte sin nærmeste leder, som igjen tar kontakt med kundene, sier kommunikasjonssjef Nicolay Brusgaard i Ringnes til Filter Nyheter.