Listhaug vil ikke ta med nazister på svarteliste for «hatpredikanter»

Kristiansand 29. juli. (Foto: Jarle R. Martinsen / Fædrelandsvennen)

Justis- og beredskapsminister (per mandag 19. mars) Sylvi Listhaug (Frp) jobber ennå med et lovforslag som vil gjøre det mulig å ha en offentlig svarteliste over «hatpredikanter» som nektes å komme inn i Norge.

Da hun lanserte forslaget i valgkampen i fjor sa hun dette til VG: – Vi er inspirert av det de har gjort i Danmark, og vil forhindre at personer får fritt spillerom i norske moskeer til å predike hat mot jøder, drap på jøder eller drap mot folk som ikke har de riktige holdningene. (…) Dette er personer som undergraver norske verdier. Den kampen blir viktig fremover. (…) Vi må ikke bli så liberale at vi godtar de illiberale.

Rettet mot imamer, ikke politiske ekstremister

Men svartelisten skal bare omfatte religiøse hatefulle talere, og ikke for eksempel nazister eller ideologer i andre grupperinger som er kjent for å forfekte hat mot minoriteter eller demokratiske institusjoner.

Det bekrefter Listhaugs statssekretær Torkil Åmland (Frp), etter at Filter Nyheter i forrige uke sendte Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål rettet til statsråden.

– Vil lovforslaget om svarteliste/innreisenekt for «hatpredikanter» også ramme politisk radikale talere fra utlandet som er ventet å komme med hatefulle ytringer eller fremme ytterliggående ideologi som ikke nødvendigvis er religiøst begrunnet?

– Den danske ordningen, som vi tar utgangspunkt i for vårt lovforslag, er avgrenset til å omfatte religiøse hatpredikanter. EØS-borgere kan ikke oppføres på listen. I praksis er det heller ikke mulig på forhånd å fange opp enhver uønsket person som kan tenkes å komme til landet. Det aller viktigste er derfor å ha regler for å håndtere farlige personer som dukker opp, noe vi altså har, svarer Åmland i en e-post (via en kommunikasjonsrådgiver i departementet).

Filter Nyheter sendte ham mandag oppfølgingsspørsmål om hvorfor reglene for å håndtere farlige personer ikke er tilstrekkelige til å håndtere også de såkalte hatpredikantene. (Vi oppdaterer denne artikkelen hvis svaret kommer).

– Kan allerede stanse uønskede personer

Bakgrunnen for Filter Nyheters henvendelse var at Storbritannia 12. mars nektet innreise for tre høyreradikale aktivister. Martin Sellner, Lauren Southern og Brittany Pettibone (fra henholdsvis Østerrike, Canada og USA) ble pågrepet på flyplassen og utvist fra landet da de var på vei til et offentlig møte som skulle fremme den såkalte identitærbevegelsen. Lederskikkelsen Martin Sellner fikk mye oppmerksomhet i Norge da han deltok på et møte i Oslo i mai i fjor.

I tillegg til den ferske episoden i Storbritannia, nevnte Filter Nyheter to eksempler fra Norge i 2017 i henvendelsen til justisminsiteren:

Svenske lederskikkelser fra den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» som reiste fra hjemlandet til Kristiansand for å arrangere den bredt omtalte demonstrasjonen  gjennom sentrum av byen i august.
Amerikanske og britiske aktivister knyttet til «hvit nasjonalisme» og kjent for hatefulle ytringer mot jøder, som i juli reiste til Oslo for å holde foredrag for nordmenn

Det er viktig å understreke at vi allerede har regler som gjør at vi kan stanse uønskede personer som forsøker å reise inn i Norge, slik tilfellet ser ut til å ha vært i de omtalte sakene fra England. En utlending kan blant annet bortvises dersom det er nødvendig av hensyn til indre sikkerhet, offentlig orden eller grunnleggende nasjonale interesser. Det kan også være aktuelt å pågripe vedkommende dersom det er fare for at den bortviste personen vil unndra seg retur, uttaler statssekretær Åmland.

– Må være en viss terskel

Utvisningene fra Storbritannia har blitt kritisert av ytringsfrihetsforkjempere. «Jeg forakter anti-innvandrer-retorikken deres og får fnatt av tiradene deres mot muslimer. Men selv drittsekker burde ikke bli utestengt for tankeforbrytelser», skrev Observer-spaltist Kenan Malik søndag.

Aftenposten hadde i august i fjor tilsvarende innvendinger mot Listhaugs forslag. «I et ytringsfrihetsperspektiv er en svarteliste etter dansk modell problematisk. Predikantene har ikke brutt noen nasjonal lov og er heller ikke nødvendigvis antatt å gjøre det. Utvelgelsen av predikanter synes relativt vilkårlig», skrev avisa i en lederartikkel.

Jeg vil på generelt grunnlag understreke at det må være en viss terskel for å nekte innreise på grunn av religiøs eller politisk aktivitet, blant annet av hensyn til ytringsfriheten. Vi vil ikke stenge ute enhver person som forfekter forkastelige synspunkter. Jeg tar ikke stilling til om de omtalte personene ville blitt nektet innreise til Norge, skriver Åmland til Filter Nyheter.