For første gang i amerikansk historie gjør global oppvarming seg gjeldende som et av de viktigste temaene folk er opptatt av under et presidentvalg, ifølge Anthony Leiserowitz, ekspert på folkeopinion på klimaendringer, ved Yale universitet.

I en fersk spørreundersøkelse utført 26. oktober av Siena College på oppdrag av storavisa The New York Times, svarte seks av ti amerikanere at de er «veldig» eller «noe» bekymret for at deres lokalsamfunn ville bli skadet av global oppvarming. Det er et høyt tall.

Undersøkelsen viser også at splittelsen mellom republikansk og demokratisk orienterte velgere fortsatt er sterk i dette spørsmålet. Ni av ti Joe Biden-velgere er bekymret for konsekvensene av klimaendringer, kontra en av fire Donald Trump-velgere. Halvparten av den siste velgergruppen er «overhodet ikke bekymret».