Det er kvinnedag, og minoritetskvinners kår er på plass blant parolene. Men hva mener egentlig Norges største religiøse minoritet om kvinners rettigheter?

Filter Nyheters spørreundersøkelse blant muslimer som bor i Norge, utført av Kantar TNS blant 600 respondenter i fjor høst, viser at:

  • 78 prosent av norske muslimer mener muslimske kvinner bør bli mer likestilt menn («helt enig» eller «litt enig«).
  • 48 prosent av norske muslimer mener likevel at kvinner har for mye frihet i Norge i dag («helt enig» eller «litt enig«).