Eirik (27): – Jeg er ingen ond nazist. PST og politiet har terrorisert meg

Foto: Privat / Expo

Filter Nyheter har over lengre tid kartlagt nær 30 av nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen». Mens Politiets sikkerhetstjeneste følger miljøet svært tett i 2017, og er bekymret for økt aktivitet, rekruttering av unge medlemmer, våpeninteresse og bånd til voldelige ekstremister i Sverige – mener aktivistene seg utsatt for politisk forfølgelse fra politiet og «hets» fra journalister. Les også:

27 år gamle Eirik Sigel  fra Sandnes er stolt medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Han har vært sentral i avdelingen på Vestlandet, «Rede 3», i flere år, har deltatt i demonstrasjoner i Sverige og distribuert propaganda i Rogaland. Han ville forblitt anonym utad om det var opp til ham selv, men har likevel valgt å uttale seg til Filter Nyheter, for å nyansere bildet av egen aktivisme og unngå å bli stemplet som «ond nazist».

– Mediene har svartmalt oss veldig. Ja, det er enkelte personer som har mye dritt i sin fortid som ødelegger for alle andre. Men det er også et flertall av gode mennesker som ikke ønsker noen noe vondt, sier Sigel.

27-åringen forteller at han sliter med rehabilitering av en vond rygg, og at han derfor ikke har vært så aktiv det siste året.

–Jeg er nasjonalsosialist og støtter Den nordiske motstandsbevegelsen fullt ut. Jeg har ingen betydelig rolle akkurat nå, og  satser mer på enn alt annet på å bli frisk, men mitt engasjement og troen på bevegelsen er like sterk, sier han.

Mistenkt i stor PST-aksjon

Sigel, som ikke er straffedømt, ble pågrepet i PST-razziaen mot organisasjonens «Rede 3» i Rogaland i 2014, der det ble beslaglagt en rekke skytevåpen. Sigel er opptatt av å få fram at han aldri ble tiltalt eller dømt i saken og at han regner pågripelsen, glattcelleoppholdet og seinere oppfølging av politiet som «terrorisering».

– Jeg er et offer for politisk trakassering og forfølgelse, sier han.

En god venn av Sigel, en 29-åring fra samme distrikt som ble dømt i saken, har også i senere tid skapt bekymring hos myndighetene med svært ekstreme utsagn, blant annet  da han sa i politiavhør at han var villig til å drepe på ideologisk grunnlag. Mannen soner nå en fengselsdom etter en ny våpensak han pådro seg i fjor.

– Han tabbet seg skikkelig ut og er kastet ut av bevegelsen. Jeg ble uriktig koblet til våpensaken i 2014 uten å få en eneste unnskyldning fra PST eller media. Jeg hadde ei helt lovlig jaktrifle som jeg uka etter faktisk skulle bruke på jakt. Den tok de på grunn av mitt politiske ståsted. Jeg hadde ingen ulovlige våpen eller intensjoner om å drive den form for politisk vold. Det er noe vi taper på og som vekker avsky i samfunnet, sier Sigel.

Ifølge ham er det flere enn 29-åringen som har blitt ekskludert.

– Rekrutteringen har økt vanvittig. Det er opp til ledelsen å luke ut ugresset, det gjelder alle miljøer som tiltrekker seg enkelte personer med veldig ekstreme, skrudde tanker. Det synes jeg bevegelsen har blitt veldig mye flinkere til, særlig her i Norge.

 

– Ikke en av dem som har voldelige intensjoner

Eirik Sigel understreker flere ganger at han ikke ønsker at bevegelsen han er en del av skal være voldelig.

– Jeg er veldig mot politisk vold og håper alt kan løses fredelig. Jeg er ikke en av typene som skal være en hardbarket person, jeg vil heller prøve å få mer inn i politikk. En del medlemmer har rulleblad, men de har sonet i fengsel og etter demokratisk standard har de avtjent sin straff. Folk flest i organisasjonen er ikke voldelig. Det er brudd på reglementet.

– Men det er åpenbart i kommentarfelt, profiler i sosiale medier og blant svenske medlemmer at ikke alle er enig i det?

– Folk har forskjellige meninger, men innad i bevegelsen er man klare på hva som ikke aksepteres, og det har ført til at flere har blitt kastet ut for altfor ekstreme meninger. Jeg er ikke en av de som har voldelige intensjoner. Jeg oppfordrer aldri til vold, er litt mer moderat når det kommer til diverse holdninger og er veldig krass når folk i andre grupper sprer vanvittige mengder hat og virker veldig uintelligente. Siden alle blir skåret over én kam, er det veldig skadelig for oss alle, sier Sigel, med referanse til de høyreradikale miljøene i Norge generelt.

– Men i Sverige er mange av medlemmene dømt flere ganger for vold, gjerne i forbindelse med demonstrasjoner?

– Det er hovedsaklig selvforsvar, at de som angriper får juling er ikke annet enn fortjent. Hvis vi går til angrep først, har vi tapt, sier 27-åringen.

Han medgir at blant andre hendelsene i Kärrtorp i 2013, da en stor gruppe nynazister fra bevegelsen angrep et fredelig demonstrasjonstog, var «veldig uheldig».

– Organisasjonen klistrer opp plakater med hengeløkker på ved norske asylmottak?

– Det er ikke akkurat min type propagandataktikk. Da jeg holdt på som mest var det mer flygeblader om hva vi står for, dessverre er det for mye snakk om hva vi er imot, og da vil det skape mer skepsis og frykt.

Sigel mener imidlertid  personer han knytter til grupper som SIAN, National Defence League (NDL) og Pegida er mye mer ekstreme enn Den nasjonale motstandsbevegelsen.

– Jeg har hatt tilknytning til andre nasjonalistiske bevegelser tidligere, og har vært i ferd med å gå i fellen og gå mer for hat. Men det endret seg helt etter at jeg leste meg opp. Jeg forsto raskt at det er enkelte grupper man skal holde seg langt unna. Folk tror kanskje vi er hatefulle, men der de bare er imot islam, der snakker de konstant om vold og slikt. Det å kalle afrikanere for aper og så videre, sånt er helt avskyelig – jeg er ikke rasehater. Jeg har ikke noe imot noen raser, men multikultur som kommer nesten med tvang, og promotering av raseblanding. Det er ikke naturlig i mine øyne. Greit, når kjærlighet på tvers av to raser skjer – man kan ikke stoppe kjærligheten – men det er promoteringen som er ille, sier Sigel.

Han er opptatt av at forskjellige «raser» ikke skal «presses sammen», at alle «har rett til å videreføre sin stamme og kjempe for sitt»,  og gjentar flere ganger at han ikke hater bestemte folkegrupper. 27-åringen forteller at han verken ser seg som del av høyre- eller venstre-sida men som «motstander av det som splitter befolkningen».

Samtidig forsvarer han Hitler-hyllestene og antisemittiske konspirasjonsteorier om jøder, som utgjør mye av Den nordiske motstandsbevegelsens budskap.

– Det er ikke jødehat, det er bare å påpeke hvem som styrer hva. Det er ikke rasehat eller antisemittisme, mener Sigel.

– Hva gjør du om noen i organisasjonen i framtida tar til orde for voldelige aksjoner?

– Da tror jeg mange kommer til å melde seg ut, men det er ingen grunn til at det skulle skje, sier 27-åringen, som ikke ser bort fra at han vil søke en lederrolle i organisasjonen når han skal være mer aktiv igjen.

– Jeg kommer aldri til å gi meg, men folk har ingenting å frykte fra meg. Jeg er oppdratt veldig godt, sier Sigel.

Redigering: Etter første publisering av denne artikkelen er intervjuobjektets familienavn fjernet, av hensyn til slektninger som skal ha opplevd represalier. Mellomnavnet som her framstår som etternavn skal være under registrering som etternavn også i folkeregisteret.