• Denne artikkelen ble først publisert 18. mars 2019. Intervjuene ble gjort forut for terrorangrepene i Christchurch.

Det er halvannet år siden flere av Norges rikeste personer sto bak etableringen av nettstedet Resett, med programerklæring å «gjenreise realismen i norsk debatt og nyhetsdekning».

Siden er nettstedet blitt anklaget for alt fra være presseetisk hjernedødt, fyre opp netthat mot en ung samfunnsdebattant og slippe til rasisme i kommentarfeltet. En av de siste kontroversene var knyttet til at Resett fokuserte på navnene til tingrettsdommerne bak en dom nettstedet var uenig i.

Resetts redaktør Helge Lurås har tilbakevist enkelte av anklagene om brudd på presseetikken, og sagt at han tar andre til etterretning. Han har tilbakevist anklagene om kampanjejournalistikk som «upresis» og anklagene om rasisme i kommentarfeltet med henvisning til Resetts politikk om å tillate alt som ikke strider mot norsk lov eller inneholder «alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten». Han har understreket at redaksjonen ikke nødvendigvis stiller seg bak synspunktene som fremmes. Identifiseringen av tingrettsdommerne i hets-saken i Bergen har han forsvart med sin mening om at slike identifiseringer styrker folks alminnelige rettsfølelse.