Arbeiderpartiet er det store vippepartiet i Stortinget i saken om Norge skal ta EUs tredje oppdatering av energireglene inn i EØS-avtalen. Saken er Aps heteste potet når partiets landsstyre samles tirsdag.

Over hundre Ap-ordførere har skrevet under på et nei-opprop, og flere fylkeslag har lagt inn en rekke krav og forbehold i sine vedtak. Mandag ble det klart at LO sier nei. Ap-leder Jonas Gahr Støre er for, og gikk nylig ut og advarte grasrota om konsekvensene av å si nei.

Støre mener et nei til energipakken er det samme som å trekke Norge ut av energisamarbeidet med EU, og advarer om at det kan ramme norsk industri- og gasseksport hvis EU finner ut at det vil svare med samme mynt. Samtidig har landets fremste vannkraft-byråkrat, sjefen for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Per Sanderud, gått ut i Klassekampen (2. mars) og sagt at denne saken i bunn og grunn handler om hvorvidt Norge (i praksis NVEs tilsynsorgan RME) skal få lov til å sitte ved bordet i EU og formidle sitt syn på hva som er god energipolitikk, og at vi ellers må forholde oss til EUs regler uansett om vi sier ja eller nei.