For å ta det fra begynnelsen av: Det saken -egentlig- handlet om, var en uenighet mellom mindretallet Høyre+Frp på den ene siden og alle de andre stortingspartiene på den andre. Førstnevnte gikk inn for at Justisdepartementet skal kunne tilbakekalle det ferske/doble statsborgerskapet til en terrormistenkt i tilfeller der PST mangler en straffesak å gå til retten med, men likevel mener personen «truer grunnleggende nasjonale interesser». Stortingsflertallet mener tap av statsborgerskap er et så alvorlig tiltak at det ikke kan gjøres uten at en domstol har vurdert saken.

8. mars uttalte Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til NRK at «flertallet, med Ap i spissen (…) synes åpenbart at terroristenes interesser er viktigere en nasjonens sikkerhet». Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug la morgenen etter ut en propagandaplakat på Facebook med et bilde av maskerte bevæpnede menn og en spisset versjon av Helgheims utspill: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. LIK OG DEL».  Listhaugs følgetekst var: «Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre!»

https://www.facebook.com/listhaugfrp/posts/836554073182820