Høyreekstremist klarer ikke skaffe revisor: Partilovnemnda kutter Alliansens statsstøtte med 50 prosent

Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen på Karl Johan i Oslo under Alliansens valgkamp i september i 2021.

Filter Nyheter skrev i slutten av august at høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen i sommer fikk varsel fra Partilovnemnda om at Alliansen – Alternativ for Norge sto i fare for å miste partistøtte fordi revisjonsplikten ikke var oppfylt.

Nå har det skjedd: Partilovnemnda har besluttet at den statlige partistøtten avkortes med 50 prosent i 2023.

«Det er på det rene at Alliansen – Alternativ for Norge ikke har oppfylt sin revisjonsplikt etter partiloven § 21 a. Dette innebærer også at den innberetningen til Statistisk Sentralbyrå som partiet avga innen fristen 1. juni, ikke bygde på et ferdig revidert regnskap. Nemnda kan ikke se at de påstått formildende omstendighetene som Lysglimt Johansen fremfører, kan tillegges vekt», heter det i vedtaket.

Kuttet utgjør trolig i overkant av 115 000 kroner.

Ingen revisorer ville ta oppdraget

Filter Nyheter avslørte i 2021 at flere av Alliansens listekandidater i stortingsvalget var nynazister med bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

Lysglimt Johansen har også støttet den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen med 10 000 kroner fra Alliansens partikasse.

Lysglimt Johansen er selv kjent for en lang rekke antisemittiske og rasistiske uttalelser, og fremmer konspirasjonsteorier om at det pågår en «befolkningsutskiftning» der jøder arbeider for at europeiske raser skal «blandes» på bekostning av hvite og at norske regjeringspolitikere er «jødelakeier» i dette komplottet.

Sommeren 2021 uttrykte han seg positivt om 22. juli-terroristen Anders Behring Breiviks manifest.

Etter at Lysglimt Johansen i sommer fikk varsel om sanksjoner fra Partilovnemnda for revisjons-rotet, har han forsøkt å skaffe en revisor. Ifølge partilederen klarer han ikke å få noen godkjente norske revisorer til å ha med Alliansen å gjøre.

«AAN har forespurt et betydelig antall revisorer som alle sier nei (…) Vi frykter revisorstanden frykter kontroverser og at de snakker sammen slik at AAN overhode ikke vil finne en revisor», skriver høyreekstremisten i en e-post til Partilovnemnda som Filter Nyheter har fått innsyn i.

Lysglimt Johansen prøvde derfor å be nemnda skaffe revisor for ham, men fikk beskjed om at det ikke er slik systemet fungerer:

«[Partiet ba] om Partilovnemndas og Partirevisjonsutvalgets (PRU) hjelp til å finne en godkjent revisor for å få revidert årsregnskapet for 2021.
Partirevisjonsutvalget besvarte henvendelsen ved å gjøre oppmerksom på at slik bistand faller utenfor utvalgets mandat»
, skriver nemndas leder Eivind Smith i vedtaket.

Utdrag fra e-post fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Partilovnemnda 27. september i år.

Lysglimts Johansens utfordringer med å skaffe revisor i 2022 er ikke relevante for vedtaket om avkorting av 2021-pengene. Men hvis ikke partiet innen 1. juni neste år kan dokumentere revisjonen for 2022 heller, kan Alliansen få ytterligere kutt i partistøtten.

– Kan unndra partiets økonomi fra offentlig innsyn

I praksis kan politiske partier bruke de statlige pengene de får på hva de vil.

Men beskrivelsene Lysglimt Johansen i høst har gitt til Partilovnemnda om økonomien har ført til en skarp advarsel om at den kan bli nærmere ettergått neste år.

Bakgrunnen er at høyreekstremisten har beholdt det nedlagte partiet «Alliansen» som enhet og gir uttrykk for at den statlige partistøtten skal overføres fra «Alliansen – Alternativ for Norge» som «gave» til den andre organisasjonen. Dette ikke-partiet står ifølge Lysglimt Johansen for «en mer løpende type drift som også AAN nyter godt av».

Partilovnemnda mener dette kan bryte med partiloven.

«(…) det opplegget partilederen skisserer, bærer preg av vilje til å samle den
praktiske virksomheten i en parallellstruktur kalt «Alliansen» og dermed unndra partiets økonomi fra offentlig innsyn»
, skriver Smith i vedtaket.

Alliansen har ikke noe tradisjonelt partiapparat og alt tyder på at det er Lysglimt Johansen personlig som håndterer alle de aktuelle transaksjonene. Eller som Partilovnemnda beskriver det:

«(…) grensedragningen mellom det registrerte politiske partiet «Alliansen – Alternativ for Norge» og dets umiddelbare omgivelser, [lar seg] ikke uten videre
forlike med den anførte ambisjonen om «en mer ryddig relasjon».

Hans Jørgen Lysglimt-Johansen har så langt ikke besvart Filter Nyheters henvendelser om saken.

Elendige valg ga millionbeløp i partistøtte

Alliansen har fått partistøtte i lang tid. De drøyt 3000 stemmene partiet fikk i 2017-valget sikret Lysglimt Johansen en offentlig partistøtte på totalt 1,2 millioner kroner fram til 2021.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen (i oransje jakke) sammen med støttespillere med bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen i valgkampen før stortingsvalget i 2021.

238 000 kroner av støtten ble imidlertid holdt tilbake da Lysglimt Johansen i 2021 skiftet navn på partiet for å omgå regler om underskriftsinnsamling i hvert enkelt fylke. Han fikk i februar i år godkjent «Alliansen – Alternativ for Norge» til valg i hele landet basert på 5000 underskrifter totalt, hvorav noen underskrifter kom fra kampanjer som var rettet mot bilister og framstilte partiet som et nytt anti-bompenger-initiativ.

I stortingsvalget i fjor endte Allainsen med 2489 stemmer totalt.

Selv om det utgjorde en oppslutning på bare 0,08 prosent, utløste stemmene igjen mer enn 935 000 kroner i støtte til Alliansen fordelt på fire år.

I løpet av 2022 vil Alliansen ha fått omlag 234 000 kroner på konto.

Partiloven krever at partienes årsregnskap ettergås av en statsautorisert revisor før økonomien rapporteres til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er denne regelen Alliansen brøt i rapporteringen av 2021.

Alliansen er ikke alene om å bli straffet for manglende oppfølging av revisjonsplikten. Også mini-partiene Helsepartiet, Industri- og næringspartiet og Piratpartiet får avkortet støtte neste år av tilsvarende årsak – med henholdsvis 50 prosent og 20 prosent, framgår det av vedtak fra Partilovnemnda.

  • Endring 15.11 kl. 15.36: Artikkelen er tilføyd formuleringer som tydeliggjør at Alliansens vansker med å skaffe revisor i år ble fremmet som argument etter at fristen for 2021-rapporteringen utløp og at dette derfor berører neste års revidering av 2022-regnskapet.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.