Takket være leserne lever drømmen om en ny, seriøs nyhetsavis i Norge

Fire dager er gått siden Medietilsynet avslo Filter Nyheters søknad om pressestøtte for 2023. Støtten kunne sikret avisas økonomi gjennom det kommende året og satt oss i stand til å lage mer kritisk gravejournalistikk ved å ansette flere journalister.

Ifølge det statlige tilsynet oppfyller Filter Nyheter kravene om å være et nasjonalt nyhetsmedium som dekker temaer av demokratisk stor betydning. Det vi ryker på, er mangelen på debattstoff – altså publisering av meninger i tillegg til faktastoff.

Det har falt flere enn oss tungt for brystet. På tvers av det politiske spekteret har Filter Nyheter fått støtteerklæringer fra folk som er enige i at det er urimelig at en liten redaksjon, midt i prosessen med å etablere seg som en nyhetsaktør, skal bruke ressurser på å redigere og faktasjekke kronikker og leserbrev fra andre.

– Det er bra at staten stimulerer til debatt og meningsutveksling, men i mine øyne er det ikke for lite kommentarjournalistikk der ute. Og det er veldig vanskelig å være en liten, frittstående aktør, starte opp en ny nyhetsavis og ha alt på plass på en gang, sa Filter-redaktør Harald S. Klungtveit da han møtte Medietilsynets direktør Mari Velsand på Dagsnytt Atten mandag (se det her).

Han er klar på at Filter Nyheter helst skulle klart seg uten produksjonsstøtte, men at økonomien i utgiverselskapet er så anstrengt etter pandemien at det ville vært uansvarlig overfor de ansatte å ikke søke.

«Det er helt, helt ubegripelig at nisjemedier som Filter ikke kan motta pressestøtte, bare fordi de ikke har en politisk/debattredaksjon. Mediemangfold er ikke at alle er utformet likt», skriver Snorre Valen, debattredaktør i avisa Nidaros, leder av Kringkastingsrådet, tidligere stortingsrepresentant og nestleder i SV.

«Det er veldig provoserende at pressestøtten virker så konserverende (…) Hvorfor er det så lite debatt om dette», tvitrer tidligere Høyre-statsråd og Civita-leder Kristin Clemet.

«Påstanden om at Filter Nyheter ikke bidrar «nok» til debatten er jo helt feil», tvitrer næringslivsleder Johan H. Andresen.

«Filter Nyheter gjør hele samfunnet bedre i stand til å forstå det ekstreme. Absurd at de ikke får pressestøtte», skriver AUF-nestleder Gaute B. Skjervø.

Men all oppmerksomheten rundt Medietilsynets avslag har, paradoksalt nok, vært med på å bøte på situasjonen. Store mengder nye lesere har kommet til. Mange av dem har valgt å tegne abonnement for å kunne lese mer Filter-stoff enn de egne gravesakene som publiseres åpent og gratis for alle.

I tillegg har mange som allerede abonnerer, bidratt ved å kjøpe gaveabonnement til venner og familie.

Ytterligere Filter-venner har simpelthen vippset oss donasjoner for å holde drømmen om en ny, norsk nyhetsformidler fri for reklame, klikkhysteri og lettvint klipp- og lim-journalistikk levende.

  • Filter Nyheter mottar donasjoner på Vipps-nummeret 73 15 46 eller kontonummer 1503 46 56468.

Det store mangfoldet av mennesker som nå leser og støtter Filter Nyheter er en ekstra oppmuntring for redaksjonen og utgiverne, som ikke er tilknyttet noen av de store, norske mediekonsernene.

Det er en nemlig en indikasjon på at vi lykkes med å bygge virksomheten på harde fakta snarere enn aktivisme, og la leserne selv bruke informasjonen vi graver opp til å danne egne meninger.

– Etter å ha overlevd et nær totalt inntektsbortfall da Norge ble stengt ned i 2020, var tiden nå inne for Filter Nyheter til å gi gass og satse større. Målet er å drive en uavhengig nyhetsavis som kan fortsette å bidra til et opplyst Norge. Uansett utfall på en eventuell klage til Medietilsynet, og nye søknadsrunder i framtida, er det beste for Filter å ha en solid abonnementsbase som bærebjelke for driften, sier redaktør Harald S. Klungtveit.