Filter Nyheter får avslag på pressestøtte. Du vil ikke tro hva som er begrunnelsen

Det statlige Medietilsynet, som har avslått Filter Nyheters søknad om produksjonsstøtte, begrunnelser avslaget slik:

For lite «debattstoff».

Eller for å snu på det: For mye kvalitetsjournalistikk – for lite synsing, spekulasjoner og lettvint kommentering.

Filter Nyheter oppfyller samtlige andre kriterier, og er ifølge tilsynet et «nasjonalt nyhetsmedium» som «dekker temaer av demokratisk stor betydning». Men så var det disse meningene, da:

«andelen debatt- og kommentarstoff [er] ikke omfattende nok til å oppfylle forskriftens krav om sjangerbalanse (…)»

La oss derfor tillate oss denne sjeldne kommentarartikkelen.

Filter Nyheter kan naturligvis ikke forvente støtte fra staten – det ville vært litt av et privilegium å få bruke skattepenger til det vi liker best å gjøre. Men vi blir litt gretne når vi ser begrunnelsen.

Vi er – forsiktig sagt – uenig med staten i at «debattstoff» er mangelvare i 2022, og kommer aldri til å prioritere enda flere meningsutbrudd på internett foran grundig, eksklusiv nyhetsjournalistikk.

Filter Nyheters viktigste bidrag til debatter er å komme med faktagrunnlaget for dem.

Det er veldig synd at det ikke finnes pressestøtte for gravejournalister, men slik er det. Vi var klar over at vi kom til å score lavt på meningsstoff i Medietilsynets «innholdsanalyse», men hadde tro på at en ærlig søknad og en helhetsvurdering ville trumfe det.

Filter Nyheter kunne over natten ha tilpasset seg kriteriet ved å ha en seksjon vi kaller «Debatt» og sette på trykk ymse ytringer vi får i innboksen sammen med noen vilkårlige rants fra redaktøren.

Det vil vi ikke – for hvem i Norge etterlyser egentlig mer av dette? Hvilket «mediemangfold» bidrar det til? Skal dette være det som utløser millioner fra staten?

Men pengene til undersøkende journalistikk må komme fra et sted, og Filter må ha høyere abonnementsvekst om det skal bære oss gjennom 2023.

Det er nye årsabonnement som hjelper oss mest. Så om du setter pris på faktabasert gravejournalistikk i et osean av hot takes, er dette dagen for å tegne et – klikk her!

Hvis du abonnerer selv, men kjenner noen som ikke gjør det, kan du verve dem – eller kjøpe et gaveabonnement. Klikk her: https://filternyheter.no/abonnent/

Om du allerede har vervet alle vennene dine, tar vi på en dag som denne gjerne imot også donasjoner via VIPPS: 731 546

Vi vurderer forøvrig å bruke Medietilsynets avslag som Filter Nyheters nye slagord:

«En andel debattstoff som er lavere enn 3 prosent».