Den norske regjeringens kampanje mot potensielle asylsøkere fra Somalia fremstiller nordmenn som rasister, skriver Klassekampen i dag.

Her kan du lese hele den omstridte tegneserien: Irregular Migration: Truths and misconceptions (pdf-fil)

(Dette er en engelsk versjon til internt bruk som ikke skal ha blitt språkvasket. Filter Nyheter har hentet serien fra Stine Sandnes' masteroppgave «Norske myndigheters bruk av tegneserier i arbeidet med å påvirke asylankomster fra Somalia» fra Universitetet i Oslo 2015).

Den til sammen 95 sider tykke tegneserien ble trykket opp på somali og distribuert blant studenter i åtte somaliske byer i 2014 og 2015. Tegneserien var en del av en større informasjonskampanje med plakater, hørespill på radio, dokumentarfilm og talkshow på somalisk TV. Prislappen var fire millioner kroner.