Her er hele den omstridte tegneserien som «skremmer med rasisme»

Den norske regjeringens kampanje mot potensielle asylsøkere fra Somalia fremstiller nordmenn som rasister, skriver Klassekampen i dag.

Her kan du lese hele den omstridte tegneserien: Irregular Migration: Truths and misconceptions (pdf-fil)

(Dette er en engelsk versjon til internt bruk som ikke skal ha blitt språkvasket. Filter Nyheter har hentet serien fra Stine Sandnes’ masteroppgave «Norske myndigheters bruk av tegneserier i arbeidet med å påvirke asylankomster fra Somalia» fra Universitetet i Oslo 2015).

Den til sammen 95 sider tykke tegneserien ble trykket opp på somali og distribuert blant studenter i åtte somaliske byer i 2014 og 2015. Tegneserien var en del av en større informasjonskampanje med plakater, hørespill på radio, dokumentarfilm og talkshow på somalisk TV. Prislappen var fire millioner kroner.

Målet med kampanjen var å «realitetsorientere potensielle migranter uten grunnlag for beskyttelse», sa tidligere statssekretær Himanshu Gulati (Frp) i Justisdepartementet til avisa i 2014. I dag sier Gulati at han ikke har kjennskap til den aktuelle tegneserien.

Manuset skal ha blitt utarbeidet av somaliske ansatte ved International Organization for Migrations kontor i Nairobi. En somalisk tegner illustrerte. Justisdepartementet la ingen føringer for form eller innhold og skulle heller ikke godkjenne det ferdige resultatet, skriver kommunikasjonsavdelingen ved departementet i en epost til Klassekampen.

«IOM er en anerkjent internasjonal organisasjon med ansvar for bistand til migranter over hele verden. Vi har tillit til at deres fagkompetanse og lokalkunnskap gir det beste utgangspunktet for å utforme budskap som når frem til målgruppen», heter det i eposten.

I den aktuelle serien møter leseren Hassan, som forsøker å søke asyl i Norge, men som «utsettes for rasisme, utnyttes i et svart arbeidsmarked, nektes helsehjelp og fryser i den kalde norske vinteren», skriver Klassekampen.