Senterpartiet gjorde et brakvalg i alle fylkene nord for Trondheim. Partiet fikk inn to representanter fra Nordland, en fra Troms og en fra Finnmark, alle nye på tinget. Det er en firedobling fra sist periode.

— Det vil nok merkes på Stortinget, sier Sandra Borch, representanten fra Troms.

De vil kjempe for interessene i landsdelen de kommer fra.

— Jeg må nok nordover så ofte jeg kan, sier den nyslåtte stortingsrepresentanten fra Saltdalen i Nordland, Siv Mossleth.

Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU, Anders Todal Jenssen, tror det vil bli utfordrende for Senterpartiet å få gjennomslag for protestsakene i opposisjon.

— Det er en vanskelig situasjon for Senterpartiet, for de har skåret stort på saker de er litt alene om. Det blir en ganske tøff periode for partiet, for det blir vanskelig for dem å innfri forventningene til velgerne, sier Todal Jenssen.

Sps 3 toppsaker

Det er ingen tvil om hva som er topp tre på Senterpartiets prioriteringsliste, sett nordfra:

  • Forsvar: Styrke hær og heimevern, beholde hovedbasen for helikopter på Bardufoss, bruke 2 prosent av BNP på forsvar, beholde base for luftforsvaret på Andøya og ruste opp forsvarets materiell.
  • Fisk: Lokalt eierskap av fiskeressursene i havet, samt utrede avvikling av kjøp og salg av kvoter.
  • Kommune- og regionreform: Oppheve tvangssammenslåinger.

Også politireformen og ulvemotstand er saker Senterpartiet har styrket seg på.

KOFFERTEN KLAR: — Jeg gleder meg til en hverdag på Stortinget, sier Siv Mossleth, en av to Sp-representanter fra Nordland. Tora Lind Berg

Vanskelig situasjon

Statsviter Todal Jenssen oppsummerer situasjonen for Sp:

— Kommunalminister Jan Tore Sanner har sagt at han vil holde presset på reformen gående, og innlede fase to. Kanskje får Senterpartiet til å stoppe sentralisering av helsetjenester ved å mobilisere befolkningen lokalt, for der har regjeringen vist at den bøyer av for press. Politireformen tror jeg ikke partiet klarer å gjøre noe med. Sannsynligvis ikke Andøya heller, ramser han opp.

— Hvorfor ikke Andøya?

— Ap åpnet for omkamp, men jeg registrerte ingen blunking fra Krf eller Venstre. I praksis kan det bli KrF som definerer hvor vellykket Senterpartiets politikk blir, mener professoren.

Kystopprør i det blå

Det har vært bråk og kystopprør i nord siden fiskeriminister Per Sandberg ville endre pliktsystemet, slik at de store trålerne ikke trenger å gå til land langs kysten for å bearbeide fisken på lokale fiskemottak. Han måtte gi seg i juni da verken Venstre eller Krf ville støtte forslaget. Hva som skjer videre er usikkert.

— Fiskeripolitikken har vært mye debattert, og Senterpartiet har nok skåret gode poeng der. Fiskeriminister Per Sandberg har varslet at det kommer «noe», men hva dette «noe» er, er uklart. Jeg ser for meg at Sandberg vil legge seg akkurat på skillet mellom Ap og Sp i den saken, sier Todal Jenssen.

Sandberg har gått åpent ut og fridd til Ap i fiskeripolitikken.

DEMONSTRASJON: Tre grupperinger samlet seg foran Stortinget i valgkampen for å kjempe for et sterkere Heimevern, hæren og basen på Andøya. Tora Lind Berg

— Sanner har lest valgresultatet

— Det kan virke som mange av opprørssakene til Sp er litt passé nå, Mossleth? Dere er ikke redd for å skuffe opprørsvelgerne?

— Ja, det er synd det ikke ble regjeringsskifte. Men det er mange som spør meg hvor lenge regjeringa blir sittende. Folk skjønner at vi må ha flertall for å få gjennomslag. Og vi skal jobbe knallhardt for å få det. Selv om vi ikke fikk flertall nå, så tror jeg de merker seg oppslutningen til Sp. Også Sanner har lest valgresultatet, sier Mossleth.

Mossleth har tro på at slaget for flere av sakene langt fra er over.

— KrF varsler full gjennomgang av regionreformen. Det kan virke som de er villige til å se på sakene på nytt, sier hun.

Regionreformen er et stridstema i de nordligste fylkene. Finnmark vil ikke tvangssammenslås med Troms.

— Krigen mellom Troms og Finnmark om hvilke videregående skoler som skal beholdes har startet, dessverre. Det er veldig synd, sier Sandra Borch, som til daglig bor i Tromsø.

Tror på innflytelse i fiskeripolitikk

Fiskeripolitikken skal også få Sp-stempel, tror hun.

— Vi vil få satt fisken og kysten på dagsorden. Det bør absolutt alle i Oslo være opptatt av. Det å ha lokalt eierskap, ikke selge det til utlandet, slik som har blitt forsøkt før, sier Borch.

Det er ikke det samme som at «alt skal være som før», ifølge henne.

— Sandberg har ikke fått gjennomslag for noe for næringa, noe jeg mener er synd, for det trengs å gjøres noe. At pliktsystemet ikke fungerer så godt i dag tror jeg alle kan være enig om, sier hun.

—Veldig forpliktende utspill

Mossleth har heller ikke glemt Espen Barth Eides (Ap) utspill etter at Sp kom med en alternativ rapport om kostnader ved å legge ned flybasen på Andøya.

— Det at Barth Eide sa at han ville se på Andøya på nytt, er veldig forpliktende så seint i en valgkamp, sier hun.

Bladet Vesterålen har minnet Ap om løftet de ga, og som svar sier Anniken Huitfeldt at de nå må lene seg på hva Venstre gjør, siden Ap ikke vant regjeringsmakten.

Og nettopp Venstre trekker også Borch fram.

— Det er ei svekket regjering som må få flertall fra sak til sak. Handlingsrommet vårt er veldig stort. Vi kan få flertall for våre saker med støtte fra KrF og Venstre, sier hun.