Islamkritiker Hege Storhaug skaper i dag sterke reaksjoner etter at hun i et intervju med Aftenposten kommer med sju konkrete forslag til å slå ned på det hun ser på som islamisme i Norge.

Et sammendrag:

  1. Stryke såkalte hatvers i Koranen i norske oversettelser, slik at bare den sensurerte versjonen skal kunne brukes i norske moskeer. Kirken og biskopen skal sammen med imamene finne ut hva de kan stryke, mener Storhaug.
  2. Staten skal styre innholdet i muslimske menigheter. Det er ikke greit med politiserte, såkalte Medina-muslimer organisert i menigheter.
  3. Ingen nye moskeer skal bygges, og noen må stenges. Storhaug vil ha en fullstendig «ideologisk kartlegging» av hvilken islam moskeene forfekter for å skille Mekka- og Medina-muslimer, og at Stortinget bør endre love forskrifter om det trengs for å hjemle grepene.
  4. Hijab-forbud i hele utdanningssystemet fra barnehager til universiteter. Jødisk kippa og kristne kors skal ikke forbys. Storhaug vil også begrense barns oppholdstid i koranskoler.
  5. Gjerder og bruk av soldater om det må til for å stoppe asylanttilstrømningen til Europa og Norge. Asylsøknader skal sendes fra asylsentre i nærområdende til de krigsherjede landene.
  6. Vil bare slippe inn frihetsorienterte politiske flyktninger til Norge som støtter FNs universelle menneskerettigheter.
  7. Storhaug vil også betale penger, gjerne milliarder totalt, til familier «som i stor grad har verdier i strid med våre frihetsverdier», for å få dem til å dra tilbake til opprinnelseslandet.

– Stalin og Hitler

Basim Ghozlan, forstander for Det islamske forbundet i Norge og sentral i Rabita-moskeen, er blant dem som reagerer kraftigst.