Sammenligner islamkritiker med Hitler: – Nå fremmer Hege Storhaug ren fascisme og rasisme

Islamkritiker Hege Storhaug skaper i dag sterke reaksjoner etter at hun i et intervju med Aftenposten kommer med sju konkrete forslag til å slå ned på det hun ser på som islamisme i Norge.

Et sammendrag:

  1. Stryke såkalte hatvers i Koranen i norske oversettelser, slik at bare den sensurerte versjonen skal kunne brukes i norske moskeer. Kirken og biskopen skal sammen med imamene finne ut hva de kan stryke, mener Storhaug.
  2. Staten skal styre innholdet i muslimske menigheter. Det er ikke greit med politiserte, såkalte Medina-muslimer organisert i menigheter.
  3. Ingen nye moskeer skal bygges, og noen må stenges. Storhaug vil ha en fullstendig «ideologisk kartlegging» av hvilken islam moskeene forfekter for å skille Mekka- og Medina-muslimer, og at Stortinget bør endre love forskrifter om det trengs for å hjemle grepene.
  4. Hijab-forbud i hele utdanningssystemet fra barnehager til universiteter. Jødisk kippa og kristne kors skal ikke forbys. Storhaug vil også begrense barns oppholdstid i koranskoler.
  5. Gjerder og bruk av soldater om det må til for å stoppe asylanttilstrømningen til Europa og Norge. Asylsøknader skal sendes fra asylsentre i nærområdende til de krigsherjede landene.
  6. Vil bare slippe inn frihetsorienterte politiske flyktninger til Norge som støtter FNs universelle menneskerettigheter.
  7. Storhaug vil også betale penger, gjerne milliarder totalt, til familier «som i stor grad har verdier i strid med våre frihetsverdier», for å få dem til å dra tilbake til opprinnelseslandet.

– Stalin og Hitler

Basim Ghozlan, forstander for Det islamske forbundet i Norge og sentral i Rabita-moskeen, er blant dem som reagerer kraftigst.

«Les og opplev hvordan fascismen ser ut. Tenk om denne damen hadde fått mulighet til å herje som hun vil, hadde hun skilt seg fra Stalin eller Hitler?»

– Det er sånn hun tenker, det er egentlig ikke noe nytt, hun har bare satt ting på spissen. Hun skriver at hun vil ha forskjellig lovgivning for muslimer og ikke-muslimer. Det er ren rasisme, hundre prosent rasisme.

– Du kaller henne fascist og rasist?

– I hvert fall er hennes holdninger fascistiske og rasiskte, det er det ikke noen tvil om.

– Jeg vet ikke om hun tuller eller hva dette er. I stedet for å komme konstruktive forslag om de alvorlige problemene som må løses, kommer hun med dette her. Teologisk er det ikke mulig, rettslig strider det mot lover og regler, pragmatisk er det ikke realistisk overhodet, politisk er det helt galskap og økonomisk ville det vært katatrofalt. Det er ingen logikk.

Han reagerer blant annet på «forslaget» om å stryke bestemte passasjer fra Koranen.

– Hun er helt på villspor. Det er ingen som har mandat til å stryke tekster fra en historisk bok. Hvem har noensinne i historien gjort noe slikt? Hun henter dessuten koranvers uten engang å lese neste setning, som ville ha gjort at hun forsto dem bedre.

 

– Lever i en boble

Ghozlan er usikker på hva Storhaug ønsker å oppnå med de nye utspillene.

– Jeg tror faktisk at hun tror på det hun selv sier. Hun lever i sin egen boble. Men jeg er ikke psykolog, så jeg kan ikke analysere henne.

– Men Storhaug har vel ganske mange meningsfeller?

– Det finnes anti-islamske ekstremister og høyreekstremister på samme måte som det finnes muslimske ekstremister. Det er ingen tvil om at alle typer ekstremisme er på frammarsj, med polarisering og mistenkeliggjøring. Selv om Norge heldigvis har ligget bedre an er det tendenser her også.

– Mange nordmenn er bekymret for noe av det Storhaug peker på uten å være høyreekstremister?

– Det er ekstremt viktig at man er konstruktiv og gjennomtenkt når man diskuterer løsninger på alvorlige problemer. Jeg deler bekymringene de fleste har, om polarisering, ekstremisme og mistenkeliggjøring. For eksempel ser vi sekteriske tendenser i verden, med sjia og sunni, salafister og ikke-salafister, muslimer og ikke-muslimer og så videre.

Storhaugs bok «Islam – Den 11. Landeplage» er ifølge forlaget nå trykket i 47 000 eksemplarer og over 40 000 skal reellt ha blitt solgt . Ghozlan mener ikke det gir noe innblikk i antallet støttespillere.

– Jeg blir ikke så skremt av de tallene. Mange har kjøpt boka i uenighet og frustrasjon, sier han.

– Tror du at noen norske politikere deler Storhaugs oppfatninger?

– Nå har hun gått så langt at selv Per Sandberg sier at hun har gått for langt, så da tror jeg ikke hun er på linje med så mange lenger. Men med Frp i spissen er det mange som har tatt henne på alvor, lyttet og gitt henne støtte. Det er spesielt hårreisende at hun (gjennom Human Rights Service, red. anm.) har fått statsstøtte, sier Ghozlan.