Den nylig avgåtte sjefen for Etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen (61),  har inngått en omfattende avtale med DNB om konsulenttjenester. Det ble kjent under et arrangement i regi av Den norske atlanterhavskomité der Grandhagen ble intervjuet av Christian Borch torsdag kveld.

– Jeg jobber i hovedsak for DNB, med langsiktige politiske utviklingstrekk, noe det selvfølgelig er stort behov for også for den som forvalter penger, sa Grandhagen fra scenen på spørsmål om sine framtidsplaner.

61-åringen ble sivilist ved årsskifet, da han overlot ledelsen av E-tjenesten til generalløytnant Morten Haga Lunde.