Politiet registrerte 318 617 anmeldelser i fjor. Det er det laveste antall registrerte lovbrudd i statistikkens 25 år gamle historie i fjor.

Det er spesielt tyveri som anmeldes mindre, både på gata og butikker. Antall anmeldelser har sunket siden tidlig 2000-tallet, og spesielt siden 2013. Ifølge levekårsundersøkelsen skyldes det at vi faktisk opplever mindre stjeling enn før. Antall rusanmeldelser og trafikkovertredelser har også sunket, men det skyldes at politiet ikke kontrollerer dette like tett som før, ifølge SSBs kriminalstatistikk.

Anmeldelse av voldtekt, mishandling og trusler øker.