«Et britisk kupp»: Dette betyr Johnsons forslag om å stenge parlamentet

Sliter du med å forstå den siste utviklingen i balladen om brexit, der statsminister Boris Johnson for tiden er forsanger?

Her er det vi vet (oppdatert onsdag 28. august klokken 15.30):

 • Statsminister Boris Johnson har bedt dronningen om lov til å stenge det britiske parlamentet i fem uker fra 12. september.
 • Rent praktisk vil dette innebære at de folkevalgte fortsatt skal møtes igjen etter sommerferien 3. september, men at de suspenderes og inneværende sesjon (det parlamentariske året) avsluttes i forbindelse med partienes landsmøter halvannen uke senere.
 • Med Johnsons forslag vil ikke en ny sesjon begynne før 14. oktober, få dager før EU-rådet holder sitt viktige møte (der Storbritannias utmeldelse og en eventuell ny avtale er tema) 17-18. oktober.
 • Dette kan stikke kjepper i hjulene for politiske forsøk på å hindre at Storbritannia forlater EU uten avtale 31. oktober (for eksempel ved et mistillitsforslag mot Johnson) – eller i det minste forkorte tidsperioden der den lovgivende forsamlingen må ta stilling til en eventuell ny avtale som Johnson klarer å fremforhandle med EU.
 • Flertallet av politikerne i parlamentet er motstandere av Storbritannia forlater unionen uten avtale, men Boris Johnson har gjentatte ganger lovet og garantert at brexit vil skje 31. oktober, avtale eller ei.
Britenes statsminister Boris Johnson.
 • Det britiske parlamentet stenger normalt én gang i året, vanligvis i én til to uker i april eller mai, noe som markerer at én sesjon avsluttes og en annen begynner. De folkevalgte beholder sine seter, men debatter og voteringer opphører (og det finnes strenge parlamentariske regler for hvilke saker som eventuelt blir med videre inn i en ny sesjon).
 • At parlamentet stenger er imidlertid ikke det samme som at det oppløses. Det skrives ikke automatisk ut nyvalg (men at en sesjon avsluttes – såkalt proroguing – har historisk sett blitt etterfulgt av to ulike scenarier: At parlamentet oppløses med påfølgende nyvalg – eller at en ny sesjon begynner).
 • Det er den britiske dronningen som formelt avgjør om parlamentet skal stenge – det skjer etter oppfordring fra statsministeren (og Boris Johnson har nå spurt henne om dette).
 • Normalt er dette en kjedelig formalitet – men ved å be om at parlamentet akkurat nå skal holde stengt i fem uker, trekker Johnson dronningen direkte inn i brexit-konflikten (en avslutning av inneværende sesjon var ventet (den har vart svært lenge), men opposisjonen er i harnisk over at det skal skje akkurat nå).
 • Ekspertene er usikre på om dronningen faktisk kan si nei. Dersom hun motsetter seg forslaget fra statsministeren, kan det skape en konstitusjonell krise («Dette er et juridisk spissfindig spørsmål. Det er ikke godt å si», sier NTNU-professor Kristian Steinnes til Filter Nyheter).
 • Forrige gang en britisk regjering stengte parlamentet for å sno seg rundt motstand fra de folkevalgte, var i 1948. «Jeg betrakter dette som sterkt uvanlig», sier Steinnes.
 • NTNU-professoren sier for øvrig at Johnsons forslag markerer «en tilspissing av forholdet mellom den utøvende og lovgivende makt».
 • Opposisjonen jobber nå iherdig for å hindre at parlamentet skal stenge. Det er allerede blitt foreslått å fremme et mistillitsforslag mot Johnson og regjeringen allerede i neste uke (selv om det er ulike oppfatninger av hva som nå er best taktikk).
 • Regjeringen har via anonyme kilder indikert at de ikke vil gå av dersom et mistillitsforslag blir vedtatt, men heller oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg med dato i november, altså etter at Storbritannia er ute av EU.
 • «Make no mistake, this is a very British coup», skriver Labour-politikeren John McDonnell på Twitter: «Uansett hva man mener om brexit: Så fort du aksepterer at en statsminister hindrer de demokratiske institusjonene i å operere fullt og fritt, er du på en meget farlig vei».
 • Redaktør i det britiske nettstedet Politics, Ian Dunt, påpeker samtidig at Johnsons taktikk i realiteten viser hvor svak den sittende regjeringen er: Parlamentet har fortsatt muligheten til å blokkere en «no deal-brexit», skriver han: De folkevalgte må bare handle raskt.
 • En kampanje som oppfordrer Johnson til å skrote planene om å stenge parlamentet er i skrivende stund oppe i 275 000 underskrifter – og tallet øker i et rasende tempo.

På Filter Nyheter finner du ingen annonser, kun grundig og viktig journalistikk. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filterpartner.no. Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.