Politiet svarer på kritikken: «Har ikke grepet inn mot Unge Venstre»

Filter Nyheter skrev tirsdag om hvordan videregående skoler og fylker har sanksjonert mot Unge Venstres valgkamp-materiell, der en tegning av en joint og teksten «Legalize it» blant annet er blitt oppfattet som reklame for ulovlig narkotikabruk.

I flere av tilfellene tok skoleledelsen affære etter å ha blitt kontaktet av politiet: I Meråker var det lennsmannen som først varslet ledelsen ved den videregående skolen om å være obs på Unge Venstre-kampanjen.

Materiellet ble siden definert som «propaganda» av skoleledelsen, samtidig som representanten for ungdomspartiet ble bedt om å fjerne det. Lensmannen er medlem av den private organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som i flere år har jobbet politisk for å stanse legalisering av cannabis i Norge.

Det var imidlertid som lensmann med fokus på forebyggende arbeid blant ungdom at han tok kontakt med den videregående skolen, påpekte han overfor Filter Nyheter tirsdag. I Rogaland var det en representant for NNPF som tok kontakt med fylket for å advare mot kampanjen.

Onsdag fikk Filter Nyheter svar fra seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet på flere spørsmål knyttet til politiets inngripen – og forholdet til den private foreningen NNPF, der flere av medlemmene jobber i politiet, men uten at organisasjonen representerer politimyndighetene som sådan.

Avviser at politiet har «grepet inn»

Elnæs skriver innledningsvis at ytringsfriheten i Norge står sterkt, og påpeker at politiet ser det som en «særlig viktig oppgave å verne om denne»:

– Unge Venstre ytrer helt legitime budskap i en viktig politisk debatt på en viktig arena for ungdomspolitikk. Politiet skal ikke og har ikke hindret dette, heter det i e-posten.

Politiet er likevel bekymret for økt narkotikabruk blant ungdom – og har også som oppgave å «være en samfunnsstemme» som «kan komme med faglige råd og dele erfaringer som er viktige for å opplyse samfunnsdebatten», skriver Elnæs.

– Politiet ser økt bruk av narkotika blant ungdom og økende styrkegrad på cannabis. Politiet er en del av samfunnets samlede innsats for å forebygge narkotikabruk blant unge. Denne innsatsen skal absolutt ikke utfordre hverken ytringsfrihet eller politisk debatt, fortsetter hun.

Selv om Elnæs bekrefter at politiet har vært i kontakt med skolene om Unge Venstres kampanje, avviser hun at politiet har grepet inn:

– Politidirektoratet har vært i kontakt med de omtalte politidistriktene, som alle avkrefter at de har grepet inn mot Unge Venstres kampanje. De kjenner seg heller ikke igjen i det bildet som fremstilles i flere medier.

«NNPF representerer ikke politiet»

– Slik POD har forstått denne saken er det skoler som ikke har ønsket Unge Venstres valgkampmateriell hos seg. Noen steder har det vært kontakt med politiet gjennom ulike forebyggende nettverk. I denne dialogen har lokalt politi og skoler vært bekymret for det arbeidet de sammen gjør for å skape trygge, rusfrie skoler for barn og unge. Utdanningsinstitusjonenes vurderinger av sitt lovverk opp mot denne spesifikke kampanjen kan ikke politiet legge seg bort i, heter det videre i e-posten.

Om politiets forhold til Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), skriver seksjonssjefen følgende:

«NNPF er en frivillig organisasjon som ikke representerer politiet, men hvor flere politiansatte er medlemmer. Politidirektoratet forutsetter at NNPF er tydelig på dette rolleskillet, og har tidligere hatt dialog med dem om dette. Slik vi kjenner denne saken fra mediene oppfatter vi at NNPF har presisert dette skillet. Det er helt legitimt for politiansatte å være engasjert i kriminalpolitikk og ytre dette gjennom foreninger som står på ulike sider av også rusdebatten. NNPF må selv svare på spørsmål rundt deres engasjement i denne saken».

Her er svarene fra Elnæs i sin helhet: