Politiets uakseptable inngripen i Unge Venstres valgkamp på grunn av en barnslig tegning av en joint, viser at samrøre mellom narkotikapolitikk og politiarbeid  har blitt en tillitskrise.

Mye handler om Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), som har over 3000 medlemmer i politiet, påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og Tollvesenet.

NNPF representerer ikke politiet, men er en politisk organisasjon som blant annet er den mest høylydte motstanderen av cannabis-legalisering i det offentlige ordskiftet og i møter med beslutningstakere. NNPF skriver høringsuttalelser og driver lobbyvirksomhet på Stortinget for en mer straff-og-politi-basert ruspolitikk enn det toneangivende politikere i blant andre Høyre og Venstre i dag jobber for.