• Denne artikkelen ble første gang publisert 21. januar 2020. Filter Nyheter har kortet ned artikkelen noe og lagt inn resultatet av regjeringskabalen, slik den ble presentert på Slottsplassen fredag 24. januar.

«Mindre byråkrati» var et gjennomgangstema da Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering med parlamentarisk støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti i oktober 2013.

I Sundvolden-plattformen heter det ikke bare at «samfunnet må bli mindre byråkratisk», men også at «regjeringen vil motarbeide sløsing med offentlige midler».

Målet var at dette også skulle gjelde for regjeringsapparatet: Færre statsråder, færre departementer, færre statssekretærer og færre politiske rådgivere.