Har solgt råd til vindkraft-utbygger – nå blir han statssekretær for klimaministeren

Mathias Fischer, ny statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Mathias Fischer er en av de nye navnene i regjeringsapparatet. 26-åringen er fra i dag statssekretær under den nye miljø- og klimaministeren, Sveinung Rotevatn (V).

Tross sin unge alder har Fischer rukket å gjøre flere karrierehopp mellom politikk, presse og lobbyvirksomhet. Siden september i fjor har han vært ansatt som seniorrådgiver i Try Råd, et byrå som lever av å selge strategisk rådgivning og lønner flere som har politisk erfaring fra regjeringsnivå.

En av kundene Fischer har rådgitt i denne rollen, er selskapet Norsk Vind. De jobber med å sette opp vindturbiner i Norge og utlandet. 

Selskapet har gjort gründeren Lars Helge Helvig (57) rik, og utbetalte i 2016-18 ifølge Dagens Næringsliv 189 millioner kroner i utbytte etter å ha videresolgt prosjekter til utenlandske infrastruktur-investorer.

Skrev kampanje-nettside

Norsk Vind setter for tida preg på Norge gjennom en dramatisk reklamekampanje med en klokke som teller ned til 2030 – deadline for halvering av verdens klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel, hvis vi skal unngå en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Kampanjen er klaget inn til Forbrukertilsynet av blant annet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Det er denne reklamekampanjen som har utgjort hoveddelen av Mathias Fischers arbeid for Norsk Vind, sier han til Filter Nyheter.

– Det aller meste av jobben har vært i forbindelse med klimakampanjen som nå går på tv. Jeg har hovedsaklig skrevet tekst til nettsiden som er laget i forbindelse med det. Ellers har det vært generell diskusjon om kommunikasjon og arbeidet med den kampanjen, sier han.

Kan bli inhabil

Fischer sier hans habilitet må vurderes opp mot konkrete vindkraftsaker når de eventuelt måtte dukke opp på hans bord i Miljø- og klimadepartementet.

– Men det er viktig å understreke at det er Olje- og energidepartementet som behandler søknader om konsesjon for å bygge ut vindkraft. Det er det ikke Miljødepartemenet som gjør, sier han.

– Hvordan kan velgerne stole på at du tar uhildede avgjørelser i et departement som er svært relevant for vindkraftbransjen, når du har jobbet for en av de sterkeste utbyggerinteressene?

– Det kan jeg ikke svare på. Kommer det saker til behandling i Miljødepartementet må jeg ta en vurdering på om jeg er habil til å ta de beslutningene. Det er en vurdering jeg må ta sammen med departementet. Det kan være at jeg må melde meg inhabil, sier Fischer.

På spørsmål om han har jobbet for andre kunder med prosjekter som er relevant for hans nye rolle, svarer Fischer:

– Det kan dukke opp ting, på et eller annet vis, der det må tas en vurdering når det kommer saker som er til behandling. Jeg klarer ikke å se noe nå.

Mathias Fischer

Kan ikke huske om han informerte Grande og Solberg

Statsråder og statssekretærer skal gå gjennom en bakgrunnsjekk før utnevnelse.

– Er kundeforholdet med Norsk Vind noe du opplyste statsministerens kontor om i forkant av utnevnelsen?

– Nei, altså, jeg har vel snakket med både Rotevatn og Grande litt om bakgrunn, og sa Try har åpne kundelister, og at den kommer til å bli utlevert, og sendt til pressen, omtrent på slaget jeg ble utnevnt til statssekretær.

– Visste Trine Skei Grande, Rotevatn og Erna Solberg at du hadde hatt kundeforhold med Norsk Vind, før du fikk jobben?

– Det klarer jeg ikke svare på her, nå.

– Men du har ikke sendt dem den informasjonen?

– Jeg har snakket med dem, men jeg vet ikke nøyaktig hva som har blitt sagt.

– Du husker ikke om du sa at du har jobbet for Norsk Vind når du ble spurt?

– Jeg vet at Sveinung Rotevatn visste om det. Jeg kan ikke bekrefte, jeg kan ikke si hva som ble sagt, i de andre samtalene jeg hadde.

Filter Nyheter har kontaktet Statsministerens kontor. Statssekretær Rune Alstadsæter sier SMK ikke har kapasitet til å svare ut henvendelsen per nå.

Rotevatn om sin vurdering av kundeforholdet: «Jeg er ikke mot vindkraft»

Filter Nyheter har spurt Sveinung Rotevatn hvordan han vurderte Mathias Fischers kundeforhold med en av landets sterkeste utbyggerinteresser for fornybar kraft, opp mot rollen som statssekretær i departementet for klima og miljø, i forkant av at Fischer fikk jobben.

– Jeg tenker at når du jobber i et kommunikasjonsbyrå som Try, så vil du jobbe med mange ulike kunder. Og jeg er ikke mot vindkraft, svarer den ferske klimaministeren.

– Men hva har det å si for troverdigheten hans, og implisitt din, i departementet?

– Jeg kan ikke se at det skal påvirke det. Han har jobbet med ulike kunder i den jobben han har hatt, han har ingen interesser i de selskapene utover det, men dersom det skulle bli spørsmål om inhabilitet, så vil selvfølgelig disse bli vurdert på vanlig og profesjonell måte, slik det blir gjort med alle i regjeringens departement, svarer Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Har rådgitt rådgivere

På forespørsel fra Filter Nyheter har Try Råd oppgitt hvilke selskapet Fischer har hatt et kundeforhold til. Det gjelder:

  • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
  • Gyldendal
  • Igaidi (selskap som gir rådgivning og hjelper med offentlig finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter)
  • Norsk Vind
  • Oslo Universitetssykehus
  • Redningsselskapet
  • DIPS AS (norsk selskap som selger elektroniske helsesystemer til norske sykehus)

I tillegg skal Fischer ha hatt mindre oppdrag med innholdsmarkedsføring, altså annonser som etterlikner journalistikkens form. Hvem som har gitt den nye statssekretærens oppgaver med dette, har ikke Try Råd oppgitt.

Kan ha drevet myndighetskontakt

Daglig leder i Try Råd, Sindre Beyer, skriver i en e-post til Filter Nyheter at selskapets forretningsmodell ikke er  «basert eller isolert til lobbyvirksomhet eller myndighetskontakt», men at «det kan være en del av oppgavene i et samlet kommunikasjonsløp for våre kunder».

MDG-politiker Eivind Trædal er blant dem som er kritiske til at Fischer går direkte fra vindkraftlobbyisme til en statsekretærjobb i Miljødepartementet.

«Det er neppe tillitsvekkende for motstanderne i den oppheta vindkraftdebatten at statssekretæren til klimaministeren har tatt seg betalt for å være vindlobbyist», skriver Trædal på Twitter.

På spørsmål fra Filter Nyheter om hvordan klimaministerens nye statssekretær skal skaffe seg troverdighet innen spørsmål om fornybar energi, svarer Fischer:

– Jeg tror alle vet at Venstre er et parti som er positiv til fornybar energi, og vet at man må bygge ut mer fornybar energi for å løse klimaproblemet. Så om jeg har jobbet for fornybar energi i fortiden, så er ikke det noe som er, hva skal vi si, noen særlig dissonans fra det som står i Venstres partiprogram, sier han.

– Hva tenker du om troverdigheten din nå, slik den står, på dette feltet?

– Jeg tenker at det er ikke opp til meg å vurdere min troverdighet. Jeg tenker at jeg kommer til å gjøre den beste jobben jeg kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og sørge for at Norge når sine klimamål. Det skal jeg gjøre sammen med et kjempebra lag. Så er det opp til andre å vurdere om de har tillit til meg, og om de tror jeg gjør en god jobb, og opplever at jeg har troverdighet og står for det jeg står for.

Vil ikke kommentere skandale-avsløringer om Norsk Vind

Idéen om en statlig grunnrentebeskatning av vindkraftbransjen, inspirert av skattesystemet for vannkraften, har møtt kraftig motbør i bransjen. Dette vil si en skatt på «superprofitt» fra utnyttelsen av ressurser som etter norsk forvaltningstradisjon tilhører fellesskapet. Norsk Vind har delt en nyhetssak fra E24 på sine nettsider, med tittelen «Det er ikke superprofitt i norsk vindkraft». Sitatet kommer fra en rådgiver i KPMG, som blant annet har brukt en analyse betalt av Norsk Vind for å fraråde et slik skatt.

Dagens Næringsliv kalte imidlertid gründerne i Norsk Vind for «vindkraftbaroner», på grunn av de tidligere nevnte 189 millionene i utbytte. Mathias Fischer vil ikke kommentere dette, eller si hva han selv mener om grunnrenteskatt. 

Norsk Vind har også fått kritikk for å blant annet drive med minimumslønninger på et av de store vindkraftanleggene på vestlandet, Bjerkreim Vindkraftanlegg, hvor Stavanger Aftenblad i desember i fjor avslørte at det jobbet arbeidere som fikk timelønn på under 100 kroner timen. De hevdet også at de ikke fikk betalt når de var syke, eller når det ikke blåste.

– Skal klimakrisen løses med sosial dumping?

– Nei, altså, som sagt så er det ikke tatt noen beslutning på om jeg må være inhabil i saker som er knyttet til vindkraft eller norsk vindkraft som sådan. Det er upassende for meg å kommentere på hva Norsk Vind har gjort, eller gjør, svarer Fischer.

Hoppet fra politikk til presse

Mathias Fischer ble leder i Bergen Unge Venstre i 2011 og var 3. kandidat for Hordaland i stortingsvalgkampen i 2013. Da profilerte han seg ifølge Dagens Næringsliv som «blåhippie».

Kort tid etter valget meldte han seg ut av partiet fordi han fikk jobb som journalist i Bergens Tidende. Han ble kommentator i avisa i 2015 og gikk til samme rolle i TV 2 i 2018.

I 2017 skrev Fischer boka «Kors på halsen» om Sylvi Listhaug.