Det er full krise mellom norske og brasilianske myndigheters samarbeid om å bevare regnskogen i Amazonas. Nå har regjeringen innført full stans i utbetalingene fra Amazonasfondet, til Brasil.

Norge har betalt 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i regnskog Amazonas de siste ti årene. Ifølge Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er Norge nå i samtaler med brasilianske myndigheter og den brasilianske utviklingsbanken om Amazonasfondets framtid.

NTB kom først med meldingen, etter å ha fått tilgang til den norske ambassadens halvårlige rapport til regjeringen. Filter Nyheter har også fått tilgang til rapporten. Ambassaden uttrykker sterk bekymring for utviklingen i Brasil, og melder at det fremover vil arbeide for å styrke samarbeidet med delstater, sivilsamfunn og næringsliv i landet.