SIAN-leder dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer

Lars Thorsen og Fanny «Anna» Bråten i retten.

Både leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ble tidligere i år tiltalt for hatefulle ytringer etter det påtalemyndigheten mente var flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185.

Nå er Bråten frikjent i Oslo tingrett. Lars Thorsen er imidlertid dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20 000 kroner etter at han delte ut SIANs løpesedler.

Blant utsagnene som leder til domfellelsen av Thorsen, blir dette trukket fram i dommen:

«Gode muslimer er en svøpe for sine omgivelser hvor enn de er. Et hvert menneske som bekjenner seg til Muhammeds ideologi og som arbeider for å innføre islams ondskap her – uansett om det gjøres med vold eller med politiske midler – er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid».

Retten: «Ytringenes grovhet medfører at de ikke er vernet av ytringsfriheten»

I dommen heter det:

«(…) enkeltutsagnet som er inntatt i tiltalen, sett i sammenheng med brosjyren for øvrig, må anses som en grov integritetskrenkelse av muslimer og islam, og innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Utsagnet er «diskriminerende eller hatefull», omfattes av straffeloven § 185 «fremme forfølgelse», og er rettet mot en gruppe på grunn av deres religion. Utsagnet er ikke vernet av ytringsfriheten, og er straffbart».

Også en påstand om at «muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir», var over streken sett i kontekst, ifølge tingretten. Det samme var et utsagn om muslimer som skal  «henvises til et avsperret hjørne av jordkloden der de kan dyrke sin tilbakestående undertrykkende ideologi (…)».

«Ytringenes grovhet medfører at de ikke er vernet av ytringsfriheten, og er straffbare», skriver retten.

Mener det er vanskelig å forstå deler av SIAN-materiellet: «Ytringene er absurde»

Mens Thorsen hevdet i retten at mange av utsagnene bare gjaldt radikale eller ekstreme muslimer, tolket retten løpesedlene blant annet som at SIAN-profilen ytret «at muslimer generelt begår voldtekter i Vesten av et forholdsvis stort omfang fordi de ikke bryr seg om vestlig lovverk».

«Retten er overbevist om at tiltalte Thorsen med vilje distribuerte brosjyrene offentlig, og at han forstod at disse sikkert eller mest sannsynlig inneholdt diskriminerende eller hatefulle ytringer», heter det i dommen.

Det var flere av utsagnene retten ikke mener går over grensen for det straffbare. «Retten mener at ytringene og brosjyren for øvrig inneholder grove og generaliserende angrep mot muslimer, som må anses å være sterkt nedsettende og usmakelige. De er egnet til å «forhåne noen eller fremme hat, (…) eller ringeakt».

Dommerne mente det var vanskelig å forstå deler av innholdet i SIAN-materiellet. «Retten mener at ytringene er absurde og det er derfor utfordrende å tolke dem. Meningsinnholdet er ikke særlig lettfattelig og det kreves noe tankemessig bearbeidelse fra leseren».

Bråten frifunnet for både brosjyrer og appell utenfor Stortinget

Bråten ble frifunnet for løpeseddel-delen av tiltalen fordi retten mener det ikke ble bevist at hun kjente innholdet i dem eller at hun selv distribuerte akkurat dette innholdet: «På bakgrunn av det strenge beviskravet i straffesaker mener retten at det ikke er tilstrekkelig bevist at Bråten var kjent med hvilket materiale Thorsen delte ut den aktuelle dagen. Det er heller ikke bevist at Bråten har styrket Thorsens forsett».

Bråten var også tiltalt for en appell hun holdt foran Stortinget 1. september 2018, men retten tvilte seg fram til at hun ikke skal dømmes for denne.

«Det er rettens oppfatning at appellen inneholder en del irrasjonelle ytringer, og en del av dem er vage og gir lite mening. Dette gjelder særlig det som er gjengitt i tiltalen. Det er ikke tvilsomt at flere av ytringene i appellen er grove, sterkt nedsettende og usmakelige. De er egnet til å «forhåne noen, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt». Selv om det er benyttet liknende karakteristikker som i brosjyrene mener retten at appellen er av en annen karakter. Appellen retter seg ikke like direkte mot muslimer og islam, i tillegg til at den er mer rettet mot politikere og Stortinget. Meningsinnholdet i appellen er etter rettens syn ikke veldig tydelig og det kreves noe refleksjon hos tilhøreren. Slik retten ser det skiller appellen seg en del fra sammenlignbare saker i rettspraksis».

«Parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod»

Aktor hadde på forhånd lagt ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel for Thorsen og 45 dagers ubetinget fengsel for Bråten. Både Thorsen og Bråten sto altså tiltalt for innholdet i flere brosjyrer som ble utdelt på blant annet Stovner og Vestli i Olso den 20. juli i fjor.

I brosjyrene sto det blant annet at «gode muslimer er notoriske seksualpredatorer», «gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten» og «islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom».

Påtalemyndigheten la til sammen frem ni brosjyrer som bevis i rettssaken, der utdrag fra noen av disse var spesielt trukket fram i tiltalen:

Thorsen erkjente at han har skrevet brosjyrene, men forklarte i retten at det kun var han som hadde delt ut flygebladene med det innholdet som var spesielt trukket fram i tiltalen.

Selv om Bråten var sammen med Thorsen da utdelingen skjedde, skal hun ifølge egen forklaring kun ha delt ut en brosjyre med tittelen «Norge trues av fredens religion» og en annen om at «muslimene nekter å anerkjenne menneskerettighetene fordi islam er ondskap satt i system».

Forklarte ordbruken: «Blomstrete, kraftig språk»

I Bråtens appell på Eidsvolds plass halvannen måned senere, viste hun til en video på et svensk anti-innvandrings-nettsted om asylsøkere i en svensk småby som «viser hvordan det blir «når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur».

Forsvarer Sidra Bhatti, Fanny «Anna» Bråten, forsvarer Steingrim Wolland og Lars Thorsen i retten.

«Folk blir steina ned når de er på sykkeltur, dem skiter ned balkongene og hagene demmes, dem banker på dørene og krever servering. Det er blitt et shithole. Shithole! Da trenger det ikke være så jævlig dyktig i pluss og minus før vi skjønner på sikt hvor vi er på vei. Hva når det blir nok innvandrere fra Midtøsten og Afrika, ikke med islam for det er fyfy og sin kultur, sin kultur, og tar over. Skal vi sitte på ræva å fornekte sannheten folkens, til dem kommer og tar husene våre», sa Bråten i appellen.

I retten forklarte hun ordbruken blant annet med at hun har et «blomstrete, kraftig språk»:

– De som kjenner meg, vet at jeg bruker slike uttrykk. Det er en del av mitt blomstrete språk. Jeg vil også for eksempel bruke ordet som Sylvi Listhaug gjør, «monstre», om pedofile.

Det er foreløpig ikke kjent om dommen vil bli anket.