Leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sto denne uken tiltalt i Oslo tingrett for flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185.

Tirsdag ba aktor om 30 dagers ubetinget fengsel for Thorsen og 45 dagers ubetinget fengsel for Bråten. Begge nekter straffskyld.

Lederduoen er tiltalt for innholdet i flere brosjyrer som ble utdelt på blant annet Stovner og Vestli i Oslo den 20. juli i fjor, mens Bråten i tillegg er tiltalt for ordbruken i en appell på Eidsvolds plass utenfor Stortinget halvannen måned senere.

Både i brosjyrene og appellen benyttes begreper som «morderzombier» og «seksualpredatorer» om muslimer. Begge har i etterkant hevdet at dette er myntet på «bokstavtro» muslimer, ikke norske muslimer generelt, mens påtalemyndigheten er av en annen oppfatning.