«Hatefulle ytringer»: Dette er brosjyrene som fikk SIAN-lederne tiltalt

Leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sto denne uken tiltalt i Oslo tingrett for flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185.

Tirsdag ba aktor om 30 dagers ubetinget fengsel for Thorsen og 45 dagers ubetinget fengsel for Bråten. Begge nekter straffskyld.

Lederduoen er tiltalt for innholdet i flere brosjyrer som ble utdelt på blant annet Stovner og Vestli i Oslo den 20. juli i fjor, mens Bråten i tillegg er tiltalt for ordbruken i en appell på Eidsvolds plass utenfor Stortinget halvannen måned senere.

Både i brosjyrene og appellen benyttes begreper som «morderzombier» og «seksualpredatorer» om muslimer. Begge har i etterkant hevdet at dette er myntet på «bokstavtro» muslimer, ikke norske muslimer generelt, mens påtalemyndigheten er av en annen oppfatning.

Disse løpeseddel-utdragene er fremhevet i tiltalen.

Thorsen i retten: «Jeg hater spekulasjon»

Der Thorsen er åpen om at han har skrevet og distribuert brosjyrene i det han omtaler som en «muslimsk enklave» i Oslo, har en sentral del av forsvaret til Bråten handlet om at hun verken har delt ut, lest eller vært kjent med innholdet i det materialet som er konkret gjengitt i tiltalen.

  • Se samtlige av brosjyrene som ble lagt frem som bevis i retten helt nederst i denne artikkelen.

I stedet hevder hun å ha delt ut en A5-brosjyre med tittelen «Norge trues av fredens religion», samt et flygeblad som handler om at «muslimene nekter å anerkjenne menneskerettighetene fordi islam er ondskap satt i system».

Også disse brosjyrene ble lagt frem som bevis. I sin avslutningsprosedyre sa aktor Andreas Kruszewski at Bråten burde dømmes for medvirkning til spredning av flygebladene med de krasseste karakteristikkene, da både Bråten og Thorsen var til stede da det skjedde.

SIANs nestleder Fanny «Anna» Bråten i retten.

Thorsens forsvar har handlet om at han ikke omtaler alle muslimer i brosjyrene, men heller ekstremister som IS, Boko Haram og al-Shabaab. Når han bruker begrepet «god muslim», er det en bokstavtro muslim han mener, forklarte han i retten.

På spørsmål om hvor mange muslimer denne merkelappen passer på, ville han først ikke spekulere, men anslo deretter 65 prosent.

– Men da er vi i spekulasjonens verden. Jeg har hatt en profesjon som dreier seg om fakta, fakta, fakta. Jeg kan rett og slett ikke finne noe grunnlag for å påstå at det enten er ti prosent eller 50 prosent. Det er ikke godt å vite. Jeg hater spekulasjon, sa Thorsen.

«Parasittisk uhyhre som næres på ikkemuslimenes blod»

I brosjyren om at islam er en «forbrytelse mot menneskeheten», blir det innledningsvis argumentert for at det pågår et «de facto folkemord i Europa» fordi «Vesten åpner sine dører for i all hovedsak falske flyktninger».

«Muslimske seksualpredatorer sin adferd overfor våre kvinner og barn kan anses som en systematisk faktor i det pågående folkemordet jamfør FN sine definisjoner», heter det videre. Thorsen skriver også at «destruksjon av sivilisasjonen, innføring av islamsk terrorisme, import av seksualpredatorer og morderzombier er egnet til å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord».

I brosjyren slår han også fast at «islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom». Selv hevder Thorsen, som for øvrig ble valgt til leder i SIAN etter at statsadvokaten tok ut tiltale, at han bare formidler fakta.

– Det finnes mange feilaktige oppfatninger ute i samfunnet om hva islam er. Også blant muslimer. Men det kan ikke jeg holdes ansvarlig for, sa Thorsen i retten.

Leder Lars Thorsen i SIAN.

«Fortjener verken respekt eller toleranse»

I brosjyren «Muhammed – Muslimenes onde forbilde», skriver Thorsen og SIAN at «alle gode muslimer er dårlige medmennesker».

«Et hvert menneske som bekjenner seg Muhammeds ideologi og som arbeider for å innføre islams ondskap her – uansett om det gjøres med vold eller politiske midler – er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid», heter det videre.

I brosjyren «Islams bedervede etikk og fravær av moral» heter det at «islam er unikt umenneskelig. Derfor blir muslimer mer voldelige jo mer religiøse de blir». Thorsen og SIAN slår videre fast at «islam er en ond undertrykkende dødskult som verken fortjener respekt eller toleranse».

I ytterligere et flygeblad avrunder han slik:

«Konklusjon: Muslimer er først og fremst muslimer – uansett hvilket land de oppholder seg i. Sharia er islam og islam er sharia. Derfor hører ikke islam til i Vesten».

I retten argumentert også forsvarer Steingrim Wolland for at Thorsen i brosjyrene skriver om ekstreme islamister, heller enn den jevne muslim. Under sin prosedyre tirsdag, sa Wolland at klienten «uttrykker et syn på islamister» som ikke krenker en folkegruppe «i et slikt omfang at det er straffbart».

Aktor: – Spredt på provoserende vis i innvandrertette bydeler

– Det er akkurat det samme syn som regjeringen uttrykker: De som er tilsluttet IS og deres barn som er 2-3 år, må holdes borte fra Norge, sa forsvarsadvokaten.

Han argumenterte videre for at saken handler om et inngrep i Thorsen og Bråtens ytringsfrihet, som er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10.

– Det man søker straffet her, er meningsytringer. Det er ikke beskyldninger, men meningsytringer. Da er terskelen høy. Dessuten er det politiske meningsytringer. Da skal det enda mer til. Det er ingen tvil om at SIAN er en politisk organisasjon. Den ønsker at samfunnet ikke skal bli mer påvirket av islamsk lære, sa Wolland.

Fra venstre: Forsvarer Sidra Bhatti, Fanny «Anna» Bråten, forsvarer Steingrim Wolland og Lars Thorsen.

Aktor Andreas Kruszewski mente på sin side at utsagn om at «gode muslimer er notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» uten tvil forhåner og fremmer ringeakt overfor en gruppe mennesker på grunn av «deres nasjonale og etniske opprinnelse eller religion og livssyn», slik straffelovens paragraf 185 har definert det.

– Etter mitt skjønn er det straffeskjerpende at flyvebladene ble spredt på offentlig sted og på provoserende vis i innvandrertette bydeler. Det er ikke noen formildende omstendigheter, sa aktor, som imidlertid understreket at Thorsen og Bråten «ikke er tiltalt for å være rasister».

– Man må utvise varsomhet med å straffe for strengt der motivasjonen i utgangspunktet er politikk, sa politiadvokaten.

Dom i saken faller om halvannen uke. Disse brosjyrene ble fremlagt som bevis i retten: