Flere opposisjonspolitikere har kritisert regjeringen for treg respons på koronakrisen. Ifølge Jonas Gahr Støre (Ap) må Erna Solbergs (H) handlekraft vurderes «før og etter torsdag».

Det var torsdag 12. mars klokken 18.00 at myndighetene innførte «de mest omfattende tiltakene i Norge i fredstid»: Skoler og barnehager ble stengt, arrangementer forbudt og arbeidstakere ble oppfordret til å jobbe hjemmefra.

Samme dag presenterte Folkehelseinstituttet (FHI) sin oppdaterte risikovurdering, der en faggruppe gjennomgikk de ulike tiltakene mot smittespredning.

Faggruppa ved landets fremste smittevernmyndighet mener imidlertid at enkelte av tiltakene som nå er innført av regjeringen er usikre eller mindre formålstjenlige.