Den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» – som har omlag 50 aktive medlemmer i Norge  og flere hundre i Sverige – stiller i år som parti i høstens svenske valg, og har godkjente lister både i riksdagsvalget og til kommunestyrene i Ludvika, Boden og Kungälv.

Vår oversikt nedenfor viser at det store flertallet av «politikerne» er straffedømte, mange av dem i alvorlige voldssaker. Flere av voldsforbrytelsene skjedde i forbindelse med DNMs organiserte  aktiviteter.

Tidligere har kartlegginger gjort av Expo, SVT og Expressen vist at annenhvert medlem er dømt for lovbrudd, og at en fjerdedel av de mest aktive medlemmene i organisasjon er dømt for vold. Ser man nærmere på hvem DNM i 2018 har valgt å føre opp som kandidater til Riksdagen og tre kommunestyrer, er bildet enda verre – her er rundt halvparten dømt for vold.