15 av 24 straffedømt: Dette er voldsmennene på nynazistenes valglister

Den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» – som har omlag 50 aktive medlemmer i Norge  og flere hundre i Sverige – stiller i år som parti i høstens svenske valg, og har godkjente lister både i riksdagsvalget og til kommunestyrene i Ludvika, Boden og Kungälv.

Vår oversikt nedenfor viser at det store flertallet av «politikerne» er straffedømte, mange av dem i alvorlige voldssaker. Flere av voldsforbrytelsene skjedde i forbindelse med DNMs organiserte  aktiviteter.

Tidligere har kartlegginger gjort av Expo, SVT og Expressen vist at annenhvert medlem er dømt for lovbrudd, og at en fjerdedel av de mest aktive medlemmene i organisasjon er dømt for vold. Ser man nærmere på hvem DNM i 2018 har valgt å føre opp som kandidater til Riksdagen og tre kommunestyrer, er bildet enda verre – her er rundt halvparten dømt for vold.

DNMs riksdagsliste. Voldsdømte markert i rødt. I tillegg er flere andre på lista dømt for andre forhold.

Norske Haakon Forwald, en del av det øverste lederskiktet i organisasjonen, har utvandret til Ludvika i Dalarna og stiller i høst til valg på «partiets» kommunestyreliste der (han kan ikke stille til Riksdagen). Forwald er ikke selv straffedømt, men har voldsdømte «kamerater» både før og etter seg på lista.

I en tekst på nazistenes nettsted der han i mars i år forklarte tilhengerne hensikten med den nye «parlamentariske» strategien, skrev Forwald blant annet: «Vi har  ingen anledning til å spille «spillet» etter fiendens regler. (…) Vi er fast forankret og fanatisk hengivne til vår nasjonalsosialistiske verdensanskuelse, og er beredt til å inn i døden forsvare vår tro. (…) Vi er den totale motpolen til dagens etablerte partier og politikere. Vi er fanatiske og vil til siste bloddråpe kjempe for vårt folk».

Mens det er usannsynlig at nynazistene får mandat i Riksdagen, trengs det bare ned mot tre hundre stemmer for å få inn en kommunestyrerepresentant i kretsene DNM stiller med godkjent liste. Valglovgivningen åpner for at personer som har endret folkeregistrert adresse bare noen uker før valgdagen, kan stemme i kommunen.

Filter Nyheter gir deg her oversikten over de tidligere straffedømte (og pågrepne) kandidatene i den rekkefølgen de er oppført på den offisielle riksdagsvalglisten som blir tilgjengelig i stemmelokaler i september:

1. Simon Lindberg

Simon Lindberg (t.h.), her sammen med den norske lederen Haakon Forwald (i midten) under en demonstrasjon i Falun i 2017.

Den øverste lederen i «Den nordiske motstandsbevegelsen» er dømt til fengsel for medvirkning til vold, trusler og skadeverk i 2008 etter at nazister angrep en Eurosong-fest hos RFSL (som jobber for homofiles rettigheter) i Kristianstad. Lindberg er også dømt for hets mot folkegruppe etter å ha hevet armen med knyttet neve og ropt «Hell seger» (en direkte oversettelse av «Sieg Heil») under et offentlig arrangement i 2016.

3. Fredrik Vejdeland

Ble som ansvarlig for den nazistiske organisasjonens svenske nettsted i 2015 dømt til fengsel for 26 tilfeller av hets mot folkegruppe. Er øverst på kommunevalglisten i Kungälv i tillegg til riksdagsliten.

4. Emil Hagberg

Emil Hagberg.

Hagberg, som er en del av det øverste lederskiktet i DNM, er dømt for blant annet vold, voldelige opptøyer og våpenlovbrudd. Fikk åtte måneders fengsel etter å ha ledet an i det organiserte angrepet på en lovlig antirasistisk demonstrasjon i Kärrtorp i 2013, der omlag 40 nazister bevæpnet med blant annet glassflasker og fyrverkeri stormet inn i folkemengden.

5. Ingemar Westerbring

Pågrepet av politiet under en demonstrasjonen i Göteborg i 2017 der nazistene trosset politiets ordre, men er ikke straffedømt.

7. Bo Nilsson

Bo Nilsson (i svart skjorte).

71-åringen er nylig dømt for hets mot folkegruppe etter å ha vist seg med en jakke med det nazistiske totenkopf-symbolet og har ifølge Expressen flere andre dommer langt tilbake i tid, blant annet til fengsel i to og et halvt år i 2001 for en ildspåsettelse (ikke politisk motivert). Er listetopp i Boden kommune i tillegg til riksdagslisten.

8. Pär Sjögren

Pär Sjögren (i gul vest).

Ifølge Expressen har 37-åringen pådratt seg hele tretti – 30 – dommer. Han er straffedømt for blant annet grove volds- og våpenlovbrudd, trusler, fyllekjøring, hensynsløs oppførsel og hets mot folkgegruppe. Er både på listen til riksdagen og kommunevalget i Ludvika. Sjögren har siden 2014 sittet i kommunestyret i Borlänge etter at nazistene kuppet Sverigedemokratenes liste der.

9. Martin Saxlind

Dømt til seks måneders fengsel for voldelige opptøyer etter angrepet på antirasister i Kärrtorp og for hets mot folkegruppe.

10. Vera Oredsson

Vera Oredsson på nazistenes demonstrasjon i Ludvika 1. mai 2018.

90-åringen ble tidligere i år dømt til bøter for hets mot folkegruppe etter å ha gjort «hitlerhilsen» under 1. mai-demonstrasjonen i Borlänge i 2016.

11. Jimmy Andersson

Dømt til ett års fengsel for grov vold i 2009 for å ha angrepet to ungdomspolitikere utenfor Bokmessen i Göteborg mens de ropte «Dø, kommunistjævler, dø!». Også dømt i flere andre voldssaker. Ifølge Expressen har Andersson fått inndratt tillatelser til å eie skytevåpen som følge av de alvorlige straffedommene.

14. Magnus Wardmo

Magnus Wardmo.

Ble i 2006 dømt til fengsel i halvannet år for grov vold og i 2010 for skadeverk etter å ha ramponert en bil.

15. Simon Engelin

Dømt blant annet for å ha satt seg til motverge mot politiet under en pågripelse i starten av 2018, og for brudd på våpenloven. Tituleres i år som «valgkampansvarlig» i Västra Götaland.

16. Nicklas Norling

Ble pågrepet under sammenstøt med politiet under Göteborg-demonstrasjonen i fjor, men har ingen kjente straffedommer.

17. Markus Nordh

Markus Nordh.

Dømt til seks måneders fengsel for voldelige opptøyer etter angrepet mot den antirasistiske demonstrasjonen i Kärrtorp i 2013. Også dømt for våpenlovbrudd (tåregass). Er på listen både til riksdagsvalget og kommunevalget i Ludvika.

18. Robin Boström

Dømt en rekke ganger, blant annet til fengsel for å ha utøvd vold mot en person i Nyköping sammen med to andre. Han er også dømt for blant annet  trusler mot tjenesteperson og brudd på våpenloven. Ble så sent som i mai i år dømt for å ha trakassert en statsadvokat ved å oppsøke huset hans og henge opp sperrebånd med en av nazi-organisasjonens logero.

21. Jimmy Björk

Dømt til seks måneders fengsel for voldelige opptøyer fordi han var en del av gruppen som angrep demonstrasjonen i Kärrtorp for fire år siden, og etter at han i 2016 deltok i det dramatiske sammenstøtet med politiet på Medborgarplatsen i Stockholm. Ifølge Aftonbladet er han også i 2004 dømt for å ha satt seg til motverge mot politiet under en pågripelse og for å ha kalt en politikvinne «fascisthore». Er på listen både til riksdagsvalget og kommunevalget i Ludvika.

22. Niklas Yngwe

Dømt for vold og våpenlovbrudd i 2017 etter at han sammen med annen DNM-nazist brukte pepperspray mot to personer i Stockholm og hadde med seg en slåsshanske.

24. Julius Blomberg

Dømd for blant annet vold, våpenlovbrudd og for å ha sett seg til motverge mot politiet. Deltok i det organiserte nazistangrepet i Kärrtorp i 2013.

Valgliste til kommunestyrevalg i Ludvika. Voldsdømte i rødt.

Da avisa Expressen tidligere i år gjennomgikk strafferegisteret til mange av nazistene, karakteriserte noen av dem dommene som «politiske» mens andre ba avisas journalister dra til helvete.