The most fraught relationship between a president and a secretary of state ever seen. Så ille er situasjonen mellom Donald Trump og Rex Tillerson nå, ifølge Politico.

Men ifølge en norsk ekspert er situasjonen kanskje ikke så farlig som den umiddelbart kan virke.

–  Tillerson virker å være mer av den lyttende typen, og er ikke på Twitter. Men uten noen utenrikspolitisk erfaring – ut over de internasjonale kontaktene han hadde som leder av et stort oljeselskap – var Tillerson heller ingen typisk utenriksminister da han ble utnevnt, sier professor Espen Moe ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.