Frp-politiker til frontalangrep på norsk barnevern i indisk avis: – Det har blitt en stat i staten

«Barnevernet fjerner ikke barn fra foreldrene uten grunn, eller gjør de det?», spør Morten Ørsal Johansen i det aktuelle avisinnlegget. Foto: Stortinget / Vincent Desjardins / Flickr

Den norske stortingspolitikeren Morten Ørsal Johansen (Frp) hadde søndag et innlegg om det norske barnevernet på trykk i den indiske avisa Sunday Guardian Live.

Under tittelen «Norway’s child-confiscating policies are disastrous, unjust» skriver Frp-politikeren at deler av det norske barnevernet ikke følger norske lover og regler og er blitt en «stat i staten» som kun har mål om flest mulig omsorgsovertakelser.

Innlegget er en oversatt versjon av politikerens leserbrev til Gudbrandsdølen Dagningen fra 6. september i år. Han har selv gitt tillatelse til at det publiseres på engelsk i India. På spørsmål fra Filter Nyheter om han mener teksten danner et riktig bilde av det norske barnevernet for indiske lesere, svarer han følgende på e-post:

– Kronikken er skrevet for min lokalavis og tar opp problematiske forhold i barnevernet lokalt. Flere av kommunene jeg skriver om har fått omfattende kritikk for barnevernets praksis i norske riksmedier, blant annet TV2.

Ørsal Johansen går i strupen på det norske barnevernet i den indiske avisen Sunday Guardian Live.

Filter Nyheter vet at statsråd Solveig Horne (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet er kjent med partikollegaens avisinnlegg i India, men hun ønsker likevel ikke å kommentere det. Også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som har ansvaret for det norske barnevernet, er kjent med innlegget. Mandag var det kontakt mellom direktoratet og departementet om saken, men heller ikke direktoratet vil uttale seg.

Versjonen som søndag sto på trykk i India er en del av Sunday Guardian Lives serie om «Global Child Rights & Wrongs».

«India readers will be aware of a number of high-profile cases of Indian children being confiscated from their parents by Norway’s Child Welfare Service», står det i beskrivelsen av serien, som presenteres i samarbeid med den indiske aktivisten Suranya Aiyar (43). Hun omtaler seg selv om husmor, men har tidligere jobbet som advokat.

«Norway steals children»

I dag driver Aiyar nettstedet Save Your Children, der hun argumenterer for at barnevernet i sin nåværende form må rykkes opp med rota og fjernes. På telefon fra New Dehli forklarer Aiyar at hun begynte å engasjere seg i det norske barnevernet for snart seks år siden.

Fra New Dehli har indiske Suranya Aiyar engasjert seg i kampen mot det norske barnevernet.

– Jeg så rapporter om en indisk familie i Stavanger som fikk sine barn tatt av barnevernet. Barna var på samme alder som mine. Jeg ble engasjert, både som mor og advokat. Det handlet om små barn som ble tatt fra sine foreldre i et fremmed land. Reaksjonen fra den norske ambassaden i New Dehli var veldig kald-hjertet og byråkratisk, sier hun til Filter Nyheter.

Saken hun snakker om fikk stor oppmerksomhet i indiske medier og førte blant annet til at indiske myndigheter tok kontakt med norske myndigheter. Senest i fjor reagerte den indiske ambassaden sterkt på en barnevernssak i Norge.

Aiyar kom selv i kontakt med moren i saken fra 2011-12 og dykket videre ned i det norske og europeiske systemet.

Gjennom aktivisme på nettet – der hun blant annet har postet bilder av seg selv med plakater hvor det står at «Norway steals children» – har hun i dag jevnlig kontakt med nordmenn som er kritiske til barnevernet.

Ørsal Johansen: – Ingen kjennskap til serien

Morten Ørsal Johansen forteller at han fikk en e-post fra Aiyar med spørsmål om å bruke leserbrevet fra Gudbrandsdølen Dagningen, noe han godtok. På konkret spørsmål fra Filter Nyheter om han mener det norske barnevernet fjerner barn fra foreldrene «uten grunn» – et retorisk spørsmål han stiller i innlegget – svarer han følgende:

– Samfunnet er tjent med en bred debatt om hvordan vi styrker kvaliteten i barnevernet og i langt større grad bruker familie og barnas nettverk i de tilfellene omsorgsovertakelse er nødvendig. Barnevernet bør satse mye mer på forebygging og hjelp i stedet for omsorgsovertakelse.

– Mener du det norske barnevernet bør avskaffes?

– Nei, svarer Ørsal Johansen.

– Mener du vi trenger en annen modell enn barnevernsmodellen? Hvilken?

– Vi trenger et barnevern som i større grad jobber med forebygging og hjelpetiltak i hjemmet, samt bruker barnas familie eller nettverk når omsorgsovertakelse er eneste løsning, skriver han.

– Serien i den indiske avisen vil blant annet gjøre lesere oppmerksomme på saker der indiske barn blir «konfiskert» av det norske barnevernet. Hva mener du om denne serien?

– Jeg har ingen kjennskap til serien. Kronikken min er skrevet for min lokalavis, svarer Ørsal Johansen.

«Norwegian MP tears into Barnevernet!»

Suranya Aiyar sier til Filter Nyheter at hun ble oppmerksom på Ørsal Johansens leserbrev via sine norske kontakter, som mener det norske barnevernet opptrer aggressivt og hensynsløst.

– Jeg tok så kontakt med Ørsal Johansen, som var veldig generøs og ga sin tillatelse til at vi kunne trykke det, sier Aiyar til Filter Nyheter.

Den engelske versjonen av Frp-politikerens innlegg er siden søndag også postet i Facebook-forumet «Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet», som har over 16 000 medlemmer. Her diskuterer brukerne detaljer i en lang rekke barnevernssaker relativt inngående.

Selv har Aiyar postet en video med tittelen «Norwegian MP tears into Barnevernet!» på sine hjemmesider, der Ørsal Johansens innlegg er tema:

Postet bilde av norsk flagg med hakekors

Overfor Filter Nyheter presiserer Suranya Aiyar at hun engasjerer seg i barnevern i flere vestlige land, ikke bare Norge. Noe av årsaken er at vestlige idéer om hvordan barnevernet skal organiseres er i ferd med å nå India, der ny politikk allerede er innført på noen områder, forteller hun.

Aiyar postet blant annet dette bildet på Facebook i fjor sommer.

– Vi må selvsagt lære av hvordan andre land har gjort dette. Men å ta et barn fra sine foreldre er kanskje det sterkeste uttrykket for statlig makt vi noensinne har sett. Til min skrekk har jeg oppdaget at et tilsvarende system er under forberedelse i India, sier Aiyar.

– Du har postet bilder av deg selv med plakater hvor det står at «Norway is evil». Hvorfor?

– Jeg har reagert veldig sterkt hver gang et indisk barn er blitt tatt fra sine foreldre. Det var senest en slik sak i Norge i desember. Norske myndigheter har reagert urettferdig og grunnløst. Da den norske næringsministeren besøkte New Dehli for to år siden, dro jeg alene til ambassaden for å demonstrere med plakater.

– På Facebook har du postet et bilde av det norske flagget formet som en swastika og teksten «Stop nazi Norway». Mener du Norge er et nazistisk land?

– Norske myndigheter er veldig autoritære og hensynsløse i barnevernsspørsmål. Jeg håper ikke du ble fornærmet av bildet.

– Har du noen gang vært i Norge?

– Nei. Men jeg har vært engasjert i barnevernssaker i fem år. Og det er en verdensomspennende bevegelse som er kritiske til dette. Blant annet var det flere store demonstrasjon mot dette i fjor, sier Aiyar, som på sin hjemmeside har skrevet at «Norway’s notorious child protection agency, Barnevernet, is among the most unrestrained in removing children from families».

«Opptatt av å lytte til folk»

Når Filter Nyheter spør Morten Ørsal Johansen om han deler denne oppfatningen, svarer Frp-politikeren at han har «lite kjennskap kjennskap til andre lands barnevern».

Stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen (Frp).

– Det norske barnevernet gjør mye bra, men jeg er opptatt av å heve kvaliteten og styrke rettssikkerheten, skriver han.

– Suranya Aiyar har postet flere bilder på sin Facebook-side hvor hun blant annet skriver «Stop nazi Norway», «Boycott Norway», «Norway is evil» og «Norway steals foreign kids». Hva tenker du om dette?

– At det er uakseptabelt, sier Frp-politikeren.

– I Norge har vi sett flere tilfeller av at barnevernsansatte blir truet og trakassert. Hva tenker du om det?

– Trusler er uakseptabelt.

– Hva tenker du om din egen rolle i den relativt opphetede stemningen mot norske barnevernsansatte?

– Som politiker og ombudsmann er jeg opptatt av å lytte til folk, og det sier seg selv at det er lett å bli sterkt berørt når det handler om barn. Men debatten er tjent med at vi tar den i ryddige former. Likevel er det viktig at vi tar debatten om hvordan vi styrker kvaliteten i barnevernet, for bare slik kan det bli bedre, skriver Ørsal Johansen.

Horne: – Skal styrke barn og foreldres rettigheter

Kritikken mot det norske barnevernet har kommet fra en rekke steder de siste årene. I fjor protesterte flere tusen mennesker mot Norge i USA, Canada og åtte europeiske land. Bakgrunnen var en barnevernssak som involverte et foreldrepar med tilknytning til Romania. I London var budskapet at norske myndigheter måtte «gi barna tilbake til familien».

Tidligere har også Tsjekkias president Miloš Zeman sammenlignet det norske barnevernet med nazistenes «Lebensborn»-program under andre verdenskrig, der «raserene» barn født utenfor ekteskap ble adoptert bort til tyske foreldre.

Selv om statsråd Solveig Horne (Frp) ikke vil kommentere det konkrete innlegget fra Morten Ørsal Johansen – og dermed ikke vil svare på om stortingsrepresentantens innlegg er i tråd med partiets eller regjeringens politikk – skriver hun via departementets pressetjeneste at regjeringen nylig har «foreslått flere endringer i barnevernsloven som skal styrke både barna og foreldrene sine rettigheter og vi jobber med å fremme en helt ny lov».

– Statens Helsetilsyn har også fått i oppdrag å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelser. Gjennomgangen skal både gi kunnskap om svikt og om kjennetegn ved saker som er blitt behandlet på en faglig god måte. Dette vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke for å videreutvikle barnevernet, heter det i eposten.