Den kinesiske økonomien vokste mer enn forventet i fjor, men betyr det at myndighetene er i ferd med å utvikle et liberalt demokrati etter vestlig modell?

Nei, svaret kan ligge nærmere en teknologidrevet politistat der innbyggerne blir overvåket og «feil» oppførsel sanksjonert.

De siste årene har myndighetene intensivert arbeidet med å detalj-kontrollere sin egen befolkning - og politikken på området er tett knyttet til både økonomi, nasjonal sikkerhet og frykten for politisk opposisjon.