«Complete, verifiable, irreversible denuclearization»

Dette er uttrykket USAs utenriksminister Mike Pompeo til stadighet bruker om amerikanernes krav til Kim Jong-un og Nord-Korea, senest på Twitter dagen før møtet mellom president Donald Trump og diktatoren på koreahalvøya. Hva legger Pompeo i komplett, verifiserbar og irreversibel atomavrustning? Etter sigende noe helt annet enn Kim Jong-un og regimet Nord-Korea gjør.