«Complete, verifiable, irreversible denuclearization»

Dette er uttrykket USAs utenriksminister Mike Pompeo til stadighet bruker om amerikanernes krav til Kim Jong-un og Nord-Korea, senest på Twitter dagen før møtet mellom president Donald Trump og diktatoren på koreahalvøya. Hva legger Pompeo i komplett, verifiserbar og irreversibel atomavrustning? Etter sigende noe helt annet enn Kim Jong-un og regimet Nord-Korea gjør.

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har insistert på at Nord-Korea må skipe alle sine atomvåpen til USA før amerikanerne går med på å lette på sanksjoner, også kjent som «Libya-løsningen». L-ordet førte til en reaksjon fra Nord-Koreas leder som sendte toppmøtet rett vest, inntil partene fant tonen igjen.

Trump, som tidligere har tatt Kim Jong-uns uttalelser som en bekreftelse på at nordkoreanerne vil stanse atomprogrammet og stenge test-anleggene, er nå mer forsiktig i sine uttalelser om hva nøyaktig han legger i ordet «denuclarization», eller atomavrustning på norsk.

Kim: Ut med amerikanske soldater

Kim Jong-un har ikke vært så tydelig på stenging av testanlegg som Trump og flere nyhetsmeldinger har gitt inntrykk av denne våren. Nordkoreanerne slapp følgende uttalelse gjennom sitt pressebyrå KCNA rett i forkant av møtet:

«Omfattende og dyptpløyende synspunkter på spørsmålet om atomavrustning på den koreanske halvøya vil bli utvekslet på toppmøtet».

En nedrustningsavtale for Nord-Korea vil definitivt bli både omfattende og detaljert, og prosessen kan ta år. Kim Jong-un selv har tidligere så vidt utdypet sine synspunkter på hva en nedrustning innebærer. Blant annet ble han sitert på følgende av det kinesiske, regimestyrte nyhetsbyrået Xinhua i slutten av mars:

«Det er vår konsekvente holdning å være engasjert (committed) for atomavrustning på halvøya»

Jong-un refererte til viljen til de tidligere diktatorene Kim Il Sung og Kim Jong Il. Den har vært, kort fortalt, at USA må trekke ut sine militære styrker fra Sør-Korea i bytte mot nedrustning, deriblant 28 500 soldater, piloter og seilere. Det innebærer også at USA fjerner sin mulighet til å beskytte Sør-Korea og Nordøst-Asia med atomvåpen.

Det er derfor Jong-un sier «halvøya» i stedet for «Nord-Korea» når han snakker om nedrustning. Nordkoreanerne vil ifølge KCNA diskutere hvordan det skal bygges «en permanent og robust fredsbevarende mekanisme på den koreanske halvøya» og andre tema av «felles interesse».

Trump på vippen

Trump er ifølge amerikanske medier ambivalent til amerikanernes tilstedeværelse i Sør-Korea, med liknende begrunnelse som han bruker i sin kritikk mot Nato og EU: At amerikanerne tar en uforholdsmessig stor del av kostnadene for å beskytte allierte. Han skal visstnok ha vært på nippet til å trekke amerikanske ut av Sør-Korea rett før de olympiske vinterlekene i februar i år. På toppen kommer ønsket om å snu USAs negative handelsbalanse, også med Sør-Korea.


I mars skal Trump ha uttalt følgende på et privat arrangement, ifølge Washington Post, som var tilstede:

We lose money on trade, and we lose money on the military. We have right now 32,000 soldiers on the border between North and South Korea. Let’s see what happens.

Donald Trump

Fred mellom nord og sør er et sårt og høyst tilstedeværende tema for koreanerne. Flere familier ble revet fra hverandre under krigen, og traumet er stort for mange på begge sider av grensen. Det var dette detaljene i møtet mellom Sør-Koreas president — og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un tidligere i år i stor grad handlet om.

Kim: Synkroniserte tiltak

Det kinesiske nyhetsbyrået siterte også Kim Jong-un på at nedrustning kunne oppnås «hvis Sør-Korea og USA reagerer på vår innsats med en samarbeidsvennlig innstilling (goodwill), og skaper en fredelig og stabil atmosfære mens vi gjør stegvise og synkrone tiltak for å realisere fred».

Hva betyr «stegvise og synkrone tiltak» for Nord-Koreas diktator? Lettelser i amerikanske sanksjoner mot Nord-Korea, ifølge tidligere Korea-analytiker for CIA, Sue Mi Terry, i et intervju med The Atlantic.  Som gjenytelse kan Jong-un for eksempel se for seg å fryse Nord-Koreas atomprogram.

Hvis Trump og Kim ikke blir enige, eller den amerikanske presidenten værer at den nordkoreanske diktatoren egentlig ikke er interessert i å forplikte seg til nedrustning i lengden, kan vi kanskje forvente oss en (twitter)melding av denne sorten: