Det er mye som det haster å få innført, som det ikke bør være noen politisk diskusjon om, mener Foreningen tryggere ruspolitikk. Interesseorganisasjonen jobber for en ruspolitikk som har skadeforebygging og økt livskvalitet som mål, uansett rusmiddel.

I desember ble det klart at et flertall på Stortinget er for en reform av ruspolitikken, der behandling av misbruk skal være reaksjonsformen framfor straff. En gruppe skal utrede hvordan reformen bør se ut i praksis, men en slik prosess tar lang tid, og er sannsynligvis ikke gryteklar før neste stortingsperiode.

At det trengs utredninger av visse deler av reformen, som hvor grensa skal gå for hva som regnes som brukerdose unntatt straff, har leder for Foreningen tryggere ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr forståelse for. Foreningen mener imidlertid at det er en rekke tiltak som kan innføres på rusfeltet med én gang, og at dette haster for å redusere skader og spare liv.