God formiddag!
Journalistene får endelig fått frigjort tid til å dekke de derre regjeringsforhandlingene! (PS: Også gårsdagens nyhetsbrev ligger i bunnen her, i fall du hadde lagt deg før den sterkt forsinkede utsendelsen i går kveld). 

Men først:
PYNTET PÅ NOTAT? Klokka 12.30 i dag er det stortingshøring om SSB-saken. (Føles kanskje som et år, men det er bare åtte uker siden Christine Meyer gikk av). Noe som garantert blir tema: VG har i forkant fått tilgang til en e-postkorrespondanse som viser hvordan finansminister Siv Jensens nærmeste medarbeider og øverste administrative leder i departementet, Hans Henrik Scheelba om endringer i et sentralt referat. Det skjedde to dager etter Meyers avgang og samtidig som kontrolkomiteen begynte å vise interesse for saken. – Jeg mener endringene gjør at man får galt inntrykk av stor bekymring fra Finansdepartementet og at departementet gir klare signaler om behov for oppfølging, sier SSBs tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle til VG. (Han skal forklare seg i høringen).
Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell skriver forøvrig at hele regien på høringen underbygger at opposisjonen egentlig ikke har interesse av å «nagle finansministeren skikkelig»«De som har jobbet for å modernisere SSB forsøkt parkert fra start. Som en beleilig følge av dette igjen, får både Siv Jensen alibi for sin handling - og opposisjonens støtte for sitt kritiske utganspunkt. Litt kjefting og mistenkeliggjøring, men ingen dyp kritikk. De mektigste aktørene har interesse av at høringen ender uten at noen forlater Stortinget med dype kloremerker», skriver han.