Slapp av, frimurerne tar ikke over verden i år heller. Og losjebrødrene på Stortinget har neppe slått seg sammen med Stig Inge Bjørnebye, Henning Holstad, operasangere, hundre prester, John Christian Elden og tannlegen din som del av en maktkonspirasjon.

Men likevel.

Jeg retter mitt sverd mot Deres hjerte, grip om det med venstre hånd og rekk meg Deres høyre. Min Herre. Kom da og følg meg. Jeg skal ledsage Dem på den ukjente vei og føre Dem til det sted hvor det skal avgjøres om De kan bli opptatt til frimurer eller ikke. Følg meg.
- Utdrag fra opptaksritualet til første grad, ifølge boka Frimurernes hemmeligheter (2009)

Hva er det som som er så stas - i 2016 - med mystifisert, kristent brorskap som dyrker snart tre hundre år gamle ritualer og makabre løfter om hemmelighold?