Filter Nyheter har spurt mange av de offentlige personene som er frimurere om deres betraktninger rundt det lukkede brorskapet. De fleste av dem mener det bare er mediene som konstruerer problemstillinger ved medlemskapet.

Her er svarene fra alle vi har fått kontakt med. Først rikspolitikerne:

Gjermund Hagesæter (Frp) - Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Hagesæter - stortinget

Tidl. nestleder i Frps stortingsgruppe.