Xi Jinping går ut av partikongressen i Beijing mektigere og mer autoritær enn noensinne.

Med «Xi Jinpings tanker om en sosialisme med kinesisk karakteristikk i en ny æra», en tekst som slår fast partiets uinnskrenkede makt over alle aspekter ved det kinesiske samfunnet, er han den første generalsekretæren siden Mao som får navnet sitt på et avsnitt i grunnloven mens han fortsatt lever.

Det er i praksis en bekreftelse av generalsekretærens ambisjon om å bli en statsleder uten oppsigelsestid eller pensjonsalder, sier en Kina-ekspert til Washington Post, som sammenlikner Jinpings lederstil med Putins.