Xi Jinping blir mektigere enn noensinne, og mye tyder på at han vil sitte lenge

Xi Jinping går ut av partikongressen i Beijing mektigere og mer autoritær enn noensinne.

Med «Xi Jinpings tanker om en sosialisme med kinesisk karakteristikk i en ny æra», en tekst som slår fast partiets uinnskrenkede makt over alle aspekter ved det kinesiske samfunnet, er han den første generalsekretæren siden Mao som får navnet sitt på et avsnitt i grunnloven mens han fortsatt lever.

Det er i praksis en bekreftelse av generalsekretærens ambisjon om å bli en statsleder uten oppsigelsestid eller pensjonsalder, sier en Kina-ekspert til Washington Post, som sammenlikner Jinpings lederstil med Putins.

Det er flere tegn på at Jinping vil bryte tradisjonen med å bare sitte i ti år, skriver Quartz (han starter nå sin andre femårsperiode):

Hans håndplukkede medlemmer av Politbyråets mektige «stående komitè» omfatter ingen medlemmer som er unge nok til å utfordre Jinping som leder når neste partikongress går av stabelen i 2022.

På den annen side viser Jinping at han ikke overkjører alle partiets tradisjoner og regler, idet ingen over pensjonsalderen på 68 er innlemmet i den langt større sentralkomiteen.