Kutter i dagpenger – rammer 3500 personer

Regjeringens foreslåtte dagpengekutt vil ramme cirka 3500 personer, viser et anslag Arbeids- og sosialdepartementet har gjort for Dagsavisen.

Men vil kuttene føre til flere i arbeid, slik de blåblå ønsker? Nei, mener seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

– Det er en fare for at mange av disse i stedet vil søke annen type stønad, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, sier Røed, som peker på at overgangen til jobb fra disse ytelsene går tregere enn ellers.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er uenig:

– Dette er friske, arbeidsføre mennesker som har vært i jobb, og med et arbeidsmarked i bedring, er det gode utsikter til å få seg arbeid, sier hun.

Litt fakta: Når arbeidsledige søker om dagpenger, kan de i dag velge mellom å legge det siste årets inntekt eller de tre siste årene til grunn. Kravet er en inntekt på 1,5 G (139 000 kroner) siste kalenderår eller minst 3 G over en treårsperiode.

Regjeringen vil fjerne opptjeningsperioden på tre år. Det rammer cirka 4,5 prosent av det totale antallet som mottar dagpenger. De blåblå vil spare cirka 700 millioner på dette de neste tre årene.