Regjeringens foreslåtte dagpengekutt vil ramme cirka 3500 personer, viser et anslag Arbeids- og sosialdepartementet har gjort for Dagsavisen.

Men vil kuttene føre til flere i arbeid, slik de blåblå ønsker? Nei, mener seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

- Det er en fare for at mange av disse i stedet vil søke annen type stønad, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, sier Røed, som peker på at overgangen til jobb fra disse ytelsene går tregere enn ellers.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er uenig: