Våpendømt nynazist (22) pågrepet – skal ha truet med å drepe ordfører og varaordfører

I 16-tida sist torsdag ble en 22 år gammel mann fra det organiserte nynazistmiljøet i Norge pågrepet i Rogaland etter at politiet ble kjent med det som framsto som en drapstrussel tidligere samme dag.

Etter det Filter Nyheter erfarer mener politiet at trusselen, sendt via Snapchat til en tredjeperson, var rettet mot to framtredende politikere:

Sammen med bilder av ordføreren og varaordføreren i en kommune på Vestlandet skal den høyreekstreme mannen ha gitt uttrykk for at personene på bildet skulle drepes.

Fordi 22-åringen antas å ha drapserfaring som fremmedkriger i Ukraina, er kjent for å samle våpen hjemme i Norge og for å dyrke voldsorientert ideologi, ble de truende meldingene raskt tatt på alvor.

– Fryktelig ubehagelig

Den aktuelle ordføreren bekrefter overfor Filter Nyheter å ha blitt informert av politiet om innholdet i meldingen som gjelder ham.

– Jeg har hatt kontakt med politiet og har ingen grunn til å tvile på deres vurdering av alvoret i saken. Jeg har også full tillit til at de vil gi meg gode råd i fortsettelsen, sier ordføreren.

Varaordføreren som er fornærmet i saken bekrefter at politiet iverksatte konkrete sikkerhetstiltak rundt politikerne i tidsrommet fra trusselen ble kjent torsdag morgen til 22-åringen var pågrepet omlag klokka 16.

– Det var fryktelig ubehagelig, men samtidig synes jeg politiet trygget situasjonen på en veldig god måte slik at vi kjente oss ivaretatt, sier varaordføreren til Filter Nyheter.

Også bilde av en spesifikk politimann skal ha vært knyttet til trusselen.

22-åringen skal tidligere ha engasjert seg i et kommunalt vedtak knyttet til boligen til en venn av ham, også det en straffedømt nynazist. Det er ikke kjent om dette var bakgrunnen for meldingene rettet mot den politiske ledelsen.

«Villig til å ta konsekvensene»

Da Snapchat-meldingene ble tema noen timer etter de var sendt 15. desember, skal 22-åringen ha gjort det klart at han mente alvor, slik politiet tolker det. Det framgår av en fengslingskjennelse i Sør-Rogaland tingrett:

«Siktede skal da ha uttrykt at han bare kunne love at han ikke ville effektuere truslene samme dag eller påfølgende dag, men at han ikke kunne love noe etter det. Han skal også ha uttrykt at han forstod at det å drepe de aktuelle personene ville ha alvorlige konsekvenser for ham, men at han tenkte det var nødvendig og at han var villig til å ta konsekvensene.»

I tillegg til siktelsen for truslene er 22-åringen siktet for brudd på våpenloven, hatefulle ytringer og identitetstyveri.

Lørdag ble høyreekstremisten besluttet varetektsfengslet i fire uker.

«(…) retten mener at siktede til tross for egen forklaring mest sannsynlig har fremsatt drapstrusler overfor tredjemenn (…). Ved vurderingen har retten lagt avgjørende vekt på opplysningene i anmeldelsen og vedlagte bilde av trusselen, sammenholdt med vitneforklaringene om drapstrusselen og siktedes etterfølgende atferd i den forbindelse», heter det i fengslingskjennelsen.

Knytter trusler til krigserfaring fra Ukrainia: – Underbygger at siktede har kapasitet til å begå drap

22-åringen har siden tidlig i den fullskala invasjonen i 2022 ønsket å delta i krigen i Ukraina, og klarte etterhvert å gjennomføre reiseplanene.

Tidligere i høst oppholdte 22-åringen seg i Ukraina, der han har skrytt av å ha skutt og drept mange russere.

Da mannen ble varetektsfengslet på lørdag, var bilder av 22-åringen og drepte soldater i Ukraina blitt del av etterforskningen og en del av begrunnelsen for å holde ham fengslet i våpen- og trussel-saken.

«Siktede har selv bekreftet at han har deltatt i krigshandlingene i Ukraina og blant annet deltatt i å «renske» en landsby for russere. Retten legger til grunn at han har utøvet alvorlige voldshandlinger der nede, og viser i den forbindelse også til bilde av siktede og avdøde soldater (…). Dette underbygger at siktede har kapasitet til å begå alvorlige voldshandlinger som f. eks. drap», heter det i kjennelsen.

I høst la den nå trusselsiktede 22-åringen ut bilder som dette, etter alt å dømme tatt i Ukraina under hans opphold der, i en nynazistisk kanal på Telegram. I private meldingsutvekslinger har mannen oppgitt at en person med tilsvarende utrustning, utseende og uniform merket med etternavn, er ham selv.

For en måned siden bekreftet den internasjonale legionen i Ukraina overfor NRK at mannen hadde deltatt der.

– Jeg kan bekrefte at han var i legionen, men basert på informasjon vi har er han ikke lenger her, uttalte kommunikasjonsdirektøren i legionen.

Etter det Filter Nyheter forstår kom 22-åringen tilbake til Norge i månedsskiftet oktober/november. Hjemme på Jæren skal han ha fortsatt å holde kontakt med venner i nynazistmiljøet både lokalt og på nettet.

Uavhengig av straffesaken har Filter Nyheter sett flere tekstmeldinger fra 22-åringen til andre personer der han i starten av oktober, mens han skal ha vært i Ukraina, flere ganger ga uttrykk for at «Jæren skal vekkes opp» snart. Han knyttet dette til et prosjekt med andre navngitte, norske høyreekstremister.

Dømt for flere våpenbeslag og vold mot politiet

22-åringen er tidligere dømt til fengsel for blant annet ulovlig befatning med våpen og for vold mot politiet etter en pågripelse.

Mannen har lenge vært opptatt av organisert nynazisme. Han har sympatisert med både Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og partiet Alliansen, men har ikke nødvendigvis medlemskap i en organisasjon i dag.

I norske høyreekstreme fora på Telegram la 22-åringen i fjor ut nazihilsener og bilder av nazistiske effekter og våpen.

Det skjedde i samme periode som han sonet dommen han fikk i mars 2021 etter at politiet under en tidligere ransaking avdekket våpendeler som var ulovlig innført fra Tyskland, samt en luftvernkanon som var stjålet fra Rogaland krigshistorisk museum.

Kort tid etter Telegram-aktiviteten i fjor høst ble han pågrepet i en stor politiaksjon der etterforskerne fikk bistand fra Forsvaret til å gjennomgå våpen og gammelt krigsmateriell på eiendommen han disponerte.

Bilder hjemmefra som 22-åringen la ut i høyreekstreme fora på Telegram i 2021.

Etter trusselen han i forrige uke skal ha framsatt via Snapchat, viste tingretten til den samlede historikken hans:

«(…) retten [mener] at siktedes holdning overfor offentlige myndigheter og
befatning med våpen underbygger siktedes potensiale til å sette makt bak drapstruslene»,
heter det i kjennelsen.

22-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, opplyste mandag at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.